Sopotnice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Sopotnice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Sopotnice 273, 5611 5 Sopotnice
Primátor/Starosta: Jan Antušek
Náměstek primátora/Místostarosta: -/ Ladislav Felcman
Tel.: +420 465 584 128
Mobil: +420 724 187 486
Fax: -
E-mail:
Web: www.obecsopotnice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 959

Rozloha obce/města v ha: 1357

První písemná zmínka: 1356

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Sředa: 8:00 - 17:00Prezentace:

Sopotnice vznikla společně s 25 vesnicemi na zlomu 13. a 14. století. V naší vesnici byly prosté a dřevěné stavby. Jedinou větší budovou byl kostel, z počátku dřevěný, později někdy na přelomu 14. a 15. století nahrazen stavbou kamennou. Z původního kostela se zachovala jen část obvodových zdí presbyteria, která svým charakterem se však hlásí až do 15. století. Ostatní části kostela jsou z pozdějších přestaveb. Při kostelu vznikla i fara, z čehož lze usuzovat, že Sopotnice patřila k větším i význačnějším vesnicím v regionu. Fara je doložena v seznamu far v letech 1344-1350. Toto je vlastně první písemná zpráva vztahující se k Sopotnici.

Dělení panství zasáhlo i naší obec. Ves byla rozdělená na dvě části. Jedna patřila ke královskému panství litickém, druhá při Půtickém Potštejně.
První majitel potštejnské části Sopotnice byl Procek z Potštejna, příslušník rodu Půticů, byl před rokem 1312 zavražděn příslušníky pražské německé rodiny Pušů. Prockův syn Mikuláš z Potštejna proto zavraždil Peregrina Puše. Zásahem krále byl mezi Mikulášem a Pušovci sjednán mír. Ve 30. letech, za nepřítomnosti krále Jana Lucemburského, se stal Mikuláš z Potštejna loupeživým rytířem. V roce 1339 mladý kralevic Karel IV. oblehl Potštejn, hrad dobyl a Mikuláš zahynul. Podle pověstí se Karel IV. při obléhání hradu zdržoval na sopotnické faře. Po dobytí hradu Potštejna byl Mikulášův majetek zabaven, ale již v roce 1341 byla část majetku vrácena jeho pěti dětem. V roce 1356 Mikulášův syn Ježek z Potštejna prodal potštejnské panství, 19 vesnic, Karlovi IV. A při tomto prodeji se vysloveně připomíná polovina Sopotnice jako součást potštejnského panství. To je také první doklad o rozdělení vsi a vlastně i jedna z prvních zpráv vztahujících se ke vsi.
Ježek z Potštejna potom od Karla IV. dostal panství žampašské a stal se předkem rodiny Žampachů z Potštejna. V roce 1356 se tedy vrchností pro sopotnické poddané stal přímo český král Karel IV. Králové avšak nespravovali potštejnské panství sami, ale dávali do zástavy různým pánům. Tak např. v roce 1389 měl panství v zástavě markrabě moravský Prokop, v roce 1395 Jindřich Lacembok z Chlumu, 1437 Hynek Krušina z Lichtenburka. V roce 1454 potom Vilém Krušina z Lichtenburka postoupil své zástavní právo k potštejnskému panství majiteli sousedních Litic a potomnímu českému králi Jiřímu z Poděbrad. Přechod do rukou Jiřího z Poděbrad význačně ovlivnil další dějiny Sopotnice, neboť tak po 150 letech opět obě její části byly spojeny v rukou jednoho majitele.

Podle záznamů byly v roce 1573 úpravy sopotnického kostela a především renesanční zvonice stojící osamoceně v sousedství kostela. Právě z tohoto roku pochází zvon Zikmund zavěšený na zvonici.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus knihovna pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště

Fotogalerie

Pohled na střed obce Vznik dřevěného obecního znaku Sopotnice3 Sopotnice4 Sopotnice5 Sopotnice6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí