Sedlčany

Přidat údaj - nahlásit změnu
Sedlčany


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
Primátor/Starosta: Ing. Jiří Burian
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Ing. Miroslav Hölzel
Tel.: +420 318 822 742, +420 318 822 582, +420 318 822 682
Mobil: +420 602 181 009, 603 296 252
Fax: +420 318 875 666
E-mail:
Web: www.mu.sedlcany.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 7963

Rozloha obce/města v ha: 3647

První písemná zmínka: 1294

Úřední hodiny:

Úřední hodiny pro všechny odbory MěÚ:

Pondělí, středa: 08:00 – 12:00 hod. , 12:30 – 17:00 hod.

Úřední hodiny podatelny MěÚ:

Pondělí, středa: 08:00 – 17:00 hod.

úterý, čtvrtek: 08:00 – 15:30 hod.

pátek: 08:00 – 15:00 hod.Prezentace:

Sedlčany jsou městem středního Povltaví s 8.000 o­byvatel, položené asi 60 km jižně od Prahy, na pravém břehu řeky Vltavy. Radnice. První zmínky o vzniku města jsou z 11. sto­letí. Ve středově­ku byly Sedlčany hospodář­ským a správním středis­kem tehdejší­ho Vltavské­ho kraje. Úlohu města zdůrazňo­val i raně gotický kostel sv. Martina. V době husitské se městečko jako součást dominia Oldřicha z Rožmber­ka ocitlo mezi protivní­ky husitské­ho Tábora.

V 16. st. proslulo město výrobou kvalitní­ho sukna a vařením piva, kvetl obchod s obilím, sladem a solí. Současně se rozvíjel bohatý kulturní život. Ve městě byla latinská škola, při kostele působilo literát­ské bratrstvo, které si pořídilo bohatě zdobené kancioná­ly (nejzná­mější tzv. Krčínův). Slavný rybníkář Jakub Krčín získal Sedlčany z rukou Rožmberků r. 1580 do svého vlastnic­tví. Od 17. sto­letí živořily Sedlčany pod vrchnos­tenstvím Lobkowic­zů. V době pobělohor­ské měla svůj původ slavnost „ROSA“. Připomí­nala událost z husit­ské revoluce, kde údajně měli sedlčan­ští měšťané porazit husity. Slavnost byla zrušena v r. 1789 jako protire­formační akce nezdůvod­něná historic­kou vědou. Bylo pochybné oslavova­ti vítězství nad Žižkou v r. 1420, který údajně nikdy porážky neutrpěl.

V r. 1990 byla tradice oslav obnovena a každoroč­ně jsou v měsíci červnu pořádány „Městské slavnosti ROSA“. V rámci slavnos­tí, které jsou částečně stylizo­vány do husitské doby, předvádě­jí divadelní ochotníci dramati­zaci pověsti „ROSA“ v plenéru na náměstí. Kromě divadel­ního předsta­vení bývá pořádán historic­ký průvod městem, středově­ké trhy apod. V součas­né době jsou Sedlčany dějištěm mezinárod­ních akcí – Sukovy Sedlčany, Sedlčan­ská kotlina (autocros­s, rallycros­s) a mistrov­ství světa v kvadri­atlonu.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna policie pošta restaurace škola školka sportoviště tělocvična ubytování vlak

Fotogalerie

Sedlčany 1 Sedlčany 2 Sedlčany 3 Sedlčany 4 Sedlčany 5 Sedlčany 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí