Římov

Přidat údaj - nahlásit změnu
Římov


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov
Primátor/Starosta: Ing. Lukáš Babka
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Jan Carda
Tel.: +420 387 987 236
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.rimov.cz/obec

Obecné informace

Počet obyvatel: 811

Rozloha obce/města v ha: 1528

První písemná zmínka: 1395

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:00 - 15:30
Středa: 7:00 - 17:00
Pátek: 7:00 - 13:00Prezentace:

Římov je významným jihočeským poutním místem. Nachází se asi 14 km jižně od Českých Budějovic na toku řeky Malše v nadmořské výšce 480 m. Jeho historie sahá sice až do 10. století, význam obce však vzrostl teprve s vybudováním křížové cesty ve druhé polovině 17. století. V obci nalezneme pobočku České pošty, kino, muzeum s galerií, mateřskou školku a první stupeň základní školy, hřiště a tělocvičnu. Hlavní dominantou obce je zámek Římov. V obci se nachází poutní kostel sv. Ducha a železniční muzeum Roubenka, v okolí obce je křížová cesta a vodní nádrž Římov.

Historie

Krajina kolem pozdějšího Římova byla osídlena slovanským obyvatelstvem již nejpozději v 8. století. Svědectví o tom je mimo jiné nedaleké hradiště nad Malší u Branišovic. Vesnice Římov na svémn dnešním místě vznikla patrně ve 13. století a patřila drobnému šlechtickému rodu. První zmínka o Římově pochází až z roku 1395. Na počátku 15. století získali vesnici příslušníci rodu Roubíků z Hlavatec, kteří si tu vystavěli pevnou tvrz. Od roku 1541 se nacházela v držení Ojířů z Protivce, za nichž byl v Římově založen pivovar. Za účast v českém stavovském povstání postihla Ctibora Ojíře z Protivce v roce 1622 konfiambytyw.jpg (22127 bytes)skace té části majetku, k níž náležel i římovský statek.

O čtyři roky později přešel Římov do rukou Oldřicha Eggenberga, majitele panství Český Krumlov. Ještě v průběhu roku 1626 však Eggenberg daroval římovský statek českokrumlovské jezuitské koleji, aby jeho výtěžek použila na vydržování chlapeckého semináře. Na návrh jezuitského lékárníka Jana Gurreho z Českého Krumlova došlo v Řimově roku 1648 k založení poutního místa s loretánskou kaplí a rozsáhlou křížovou cestou, jejíž jednotlivá zastavení jsou roztroušena v okolní malebné krajině. Okolo loretánské kaple byl postaven čtyřboký ambit a o něco později také kostel sv. Ducha. Od roku 1694 při něm díky nadaci Jana Cbristofora z Malovce z Malovic trvale sídlili dva jezuitští misionáři, kteří se starali o duchovní zaopatření poutníků. Již během druhé poloviny 17. století se ustálily pravidelné termíny poutí - na svátky Nalezení sv. Kříže, Povýšeni svatého Kříže a Navštívení Panny Marie a na svatodušní svátky. Podle dobových zpráv sem chodilo ročně 40.000-80.000poutníků. 

Více historie: www.rimov.cz/historie/

Památky v obci: www.rimov.cz/pamatky/kostel/Oznam města/obce:

Římovské noviny
mujweb.cz/petr_mikolas/

Firmy a služby v obci
www.rimov.cz/firmy-sluzby/

Služby:

autobus kanalizace knihovna pošta škola školka sportoviště tělocvična

Fotogalerie

Římov 1 Římov 2 Římov 3 Římov 4 Římov 5 Římov 6 Římov 7 Římov 8 Římov 9 Římov 10 Římov 11

Odkazy/linky

Kultura a sport
www.rimov.cz/kultura-a-sport/

Společenské akce
www.rimov.cz/kultura-a-sport/spolecenske-akce/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí