PYŠELY - Rekonstrukce náměstí v Pyšelích

Cílem projektu byla komplexní rekonstrukce a revitalizace centrální části města Pyšely zahrnující jak přímo prostor náměstí včetně instalace nového mobiliáře, tak rekonstrukci fasád městského úřadu (včetně oken), knihovny a vybudování veřejného WC. Centrální prostor města je vizitkou pro turisty navštěvující město a zároveň místem pro střetávání a pořádání kulturních akcí místních obyvatel. Tato část byla dlouhodobě zanedbaná a nevytvářela důstojný prostor pro rozvoj cestovního ruchu, na kterém chtějí participovat přímo místní podnikatelé. Rekonstrukcí tohoto prostoru včetně přístupu do zámeckého parku, chystané místní významné oblasti pro odpočinek v kulturně - přírodním prostředí, zóny relaxace a oddechu, došlo nejen k úspoře provozních nákladů na údržbu, ale i ke snížení negativních dopadů na zdraví obyvatel vlivem prašnosti a hluku díky stávající úpravě komunikací, zpřístupnění objektů pro znevýhodněné skupiny obyvatel a zejména zvýšení turistické atraktivity jak pro náhodně, tak cíleně směřující návštěvníky města.

Více na: www.pysely.cz