Prusy-Boškůvky

Přidat údaj - nahlásit změnu


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Prusy-Boškůvky, Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov 1
Primátor/Starosta: Lubomír Šebesta
Náměstek primátora/Místostarosta: Petr Večerka
Tel.: +420 517 361 125
Mobil: +420 724 186 362
Fax: -
E-mail:
Web: www.prusy-boskuvky.eu

Obecné informace

Počet obyvatel: 648

Rozloha obce/města v ha: 771

První písemná zmínka: 1349

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 12.00 hod   13.00-17.00 hod (účetní)

středa 8.00 - 12.00 hod  13.00-17.00 hod (starosta) 

V případě nutnosti je možná domluva i na jiných dnech či hodinách.  Prezentace:

Obec Prusy-Boškůvky vznikla v roce 1964 sloučením dvou samostatných obcí Moravské Prusy a Boškůvky. Od roku 2003 je obec členem svazku obcí Ivanovická brána a od roku 2008 je začleněna do Místní akční skupiny Společná cesta, o.s. Obec se rozprostírá na 775 ha v západní části Litenčických vrchů, na severním okraji Orlovické vrchoviny, 265 m n. m. Místní část Moravské Prusy leží v částečně kopcovitém terénu 7 km JV od Vyškova. Asi 2 km na východ od Moravských Prus leží místní část Boškůvky. Obě obce mají zemědělský charakter.

Prusy-Boškůvky mají celkem 668 obyvatel. V současné době je v Boškůvkách 56 čísel popisných se 74 obyvateli a v Moravských Prusích je 233 čísel popisných s 594 obyvateli. První písemná zmínka o Boškůvkách je z roku 1373, kdy Vojtěch z Vážan zapsal do Moravských zemských desek Jakubu Končekovi z Prus roční plat pěti hřiven na lesích a loukách v Buškovicích (původně se nazývali Buzkovice či Buškovice). Roku 1465 se poprvé uvádějí Boškůvky, ale ještě v roce 1495 ojediněle Buškovice. První zmínky o Prusích jsou už z roku 1052 a 1269, ale tyto údaje jsou nepodložené. První bezpečná zpráva o Moravských Prusích je z roku 1349, kdy tu Nedvídek z Voděrad držel dvůr, pět a čtvrt lánu a mlýn. Snad již tehdy byl v Moravských Prusích farní kostel, který je v listinách uveden roku 1384. Postupně se zde vystřídalo několik majitelů.

Roku 1631 koupil panství Lev Vilém z Kounic. Obě obce, měli vždy stejné majitele. Do roku 1963 patřila k obci Moravské Prusy i osada Zouvalka (dřívější název Tlustomázek aneb Zovalka), která byla v uvedeném roce přičleněna k Vyškovu, ale katastrem zůstává stále v Moravských Prusích. Centrum veškerého dění obce je v Moravských Prusích, kde se nachází OÚ. V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce budovy ZŠ pro 1. až 4. ročník a MŠ, která byla postavena v letech 1931-32 a v lednu 1933 bylo zahájeno pravidelné vyučování. Dále je tu pošta, prodejny smíšeného zboží (v Moravských Prusích a Boškůvkách), pohostinství, knihovna, kadeřnictví, hřbitov, dětské hřiště. K aktivnímu odpočinku lze využít sportovní areál TJ Sokol s hřištěm pro malou kopanou, dva pískové nohejbalové kurty a nově vybudovaný kurt s umělým povrchem. Zajímavosti obce: - V Boškůvkách na návsi se nachází zvonice z konce první poloviny 18. století. - Dominantou obce v Moravských Prusích je barokní kostel sv. Jiří z roku 1733, vystavěný dle architekta Domenica Martinelliho.

Obě stavby jsou kulturní památky. - Vlevo za posledními domy v Moravských Prusích směrem na Boškůvky stávala tvrz a její vznik můžeme spojit s dobou konce 14. a začátku 15. století. Vysloveně pustá se zmiňují dostupné prameny až v roce 1591. - V obvodu obou obcí je dalších 14 staveb drobné lidové architektury, jako jsou boží muka, sochy, kříže a pomníky. - Za II. světové války v Moravských Prusích a Boškůvkách položilo životy 32 sovětských vojáků. - Při procházkách po blízkém okolí můžete navštívit nový obecní rybník, který je součástí biokoridoru, procházejícím katastrem obce. Severně od obce se rozkládá vodní plocha Pruského rybníka. V rámci komplex. pozem. úprav byla v letech 2006 až 2007 v Boškůvkách vybudována protierozní opatření a v letech 2008 až 2010 byla vybudována v Moravských Prusích na ochranu půdy, přírody, krajiny a zvýšení ekolog. stability území interakční prvek IP 11 – Vartisko.

Obě opatření současně tvoří klidovou zónu přilehlou k zastavěným částem obce. V Boškůvkách na konci obce v bývalém areálu zeměděl. družstva najdete Jezdecký klub Stáj Boškůvky s možností ustájení soukromých koní nebo mohou děti i dospělí vstoupit do jezdeckého klubu a věnovat se tak jezdeckému sportu. Zároveň majitelé pořádají v průběhu roku několik závodů pro jezdce z širokého okolí nebo akce pro děti (dětský den, návštěvy mateřských a základních škol). Obcí prochází cyklotrasa č. 5029 Vyškov - Nesovice – Koryčany.

Na Zouvalce se nachází ve výšce 310 - 330 m nad mořem Přírodní rezervace, kde jsou zachovány fragmenty stepní vegetace typu Cirsio – Brachypodion pinnati s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Nedaleko obou obcí jsou lesní pozemky. Neziskové a příspěvkové organizace: V obci aktivně působí Myslivecké sdružení Moravské Prusy-Moravské Málkovice, Rybářský spolek, SDH Moravské Prusy, Prušánek, o.s., TJ Sokol Moravské Prusy. Místními významnými rodáky jsou Antonín Gajdoš (spisovatel povídek), PhMg. Antonín Dias a Jan Surák (zahynuli za okupace v koncentračním táboře) a František Vojtek (padl na barikádě při Pražském povstání).

K firmám, které v současnosti v obci působí, patří ZOD Haná Švábenice, Soukromé zemědělské hospodářství Marie Vojtkové, Eva Pavlíková - prodej dom. zvířat, Petr Večerka - návrh, výroba a montáž interiérů, Výroba nábytku Vladimír Foret, Kadeřnictví Marta, Smíšené zboží Jitka Slezáková,Zednické práce - Josef Chujac, Zprostředkování, finance, poradenství - ZFP akademie Milena Šebestová.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus knihovna pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště

Fotogalerie

Zvonice z konce první pol. 18. století - Boškůvky Protierozní opatření - 1, Boškůvky Jezdecký klub Stáj Boškůvky dětské hřiště Moravské Prusy příjezd do Boškůvek Boškůvky - točna pohled na místní část Moravské Prusy nový rybník - Moravské Prusy hráz nového rybníka s odpočívadlem - Moravské Prusy kostel sv. Jiří v Moravských Prusích interakční prvek IP 11 – Vartisko, Moravské Prusy chráněná kraj. oblast - Zouvalka

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí