Přívětice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Přívětice


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Přívětice 76, 338 28 Radnice u Rokycan
Primátor/Starosta: Ing. Marcela Judlová
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Adéla Moravcová
Tel.: +420 371 785 386
Mobil: +420 724 181 255, 724 181 256
Fax: -
E-mail:
Web: www.privetice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 210

Rozloha obce/města v ha: 2238

První písemná zmínka: 1352

Úřední hodiny:

Pondělí: 16:00 - 18:00
Středa: 16:00 - 18:00Prezentace:

První písemná zmínka o Přívěticích pochází z roku 1352. Krátce na to - roku 1359 - byl vystavěn farní kostel Sv. Martina a ještě v témže roce obsazen farářem. Tato skutečnost svědčí o tom, že obec může být ještě mnohem starší. V roce 1358, jak uvádějí historické materiály, byli majiteli Přívětic Otta a Zichar z Přívětic, jejichž sídlem byla tvrz kdysi stojící v místech nedaleko dnešního statku směrem k obci. Roku 1406 se obec dostává pod vládu pána Soběhrada a posléze vladyky Markvarta, roku 1410 se Přívětice stávají majetkem rytířů z Vařin sídlících na Březině. Později, roku 1465, bylo celé panství i s přilehlými obcemi prodáno Bohuslavu Letovskému ze Svinař, jehož rod jej držel až do roku 1567. Poté vládu nad obcí převzali Černínové z Chudenic za kterých již stál, v místech dnešního dvora, panský zámek.

V okolí obce se v té době těžilo uhlí a náklad na tuto těžbu nesli měšťané z Lipska. Černínové po odsouzeni a v roce 1623 přicházejí o polovinu majetku včetně tvrze a vsi, které jsou odkoupeny zemským písařem Janem z Klenového a jejich držení krátce na to přebírá Stibor Příchovský z Příchovic. Roku 1661 byla již tvrz zcela prázdná. Roku 1758 přichází na panství hrabě Jan Štenberk, jehož rod s přestávkou vlastní majetky dodnes. V roce 1899 byla založena v Přívěticích Hasičská jednota. Roku 1920 v obci zahájena výstavba kanalizace, r.1926 zde vzniká Sportovní klub.

V roce 1927 se Přívětice rozrůstají o část za dvorem, o rok později byl slavnostně odhalen pomník obětem první světové války s bustou T.G. Masaryka. V roce 1929 bylo započato s elektrifikací obce. Roku 1946 bylo rozhodnuto započít s pracemi na výstavbě fotbalového hřiště. V roce 1971 byla zbudována v akci "Z" prodejna smíšeného zboží a požární nádrž. Roku 1978 byla zahájena výstavba obecního vodovodu, který byl budován společně s obcí Skomelno. Vodovod byl dokončen roku 1983 a dnes je ve správě obecního úřadu.Oznam města/obce:

Přívětický zpravodaj
Přívětický zpravodaj - Oficiální stránky Obce Přívětice (privetice.cz)

Události v obci
Události v obci - Oficiální stránky Obce Přívětice (privetice.cz)

Služby:

autobus kanalizace knihovna koupaliště požární zbrojnice restaurace sportoviště ubytování

Fotogalerie

Přívětice 1 Přívětice 2 Přívětice 3 Přívětice 4 Přívětice 5 Přívětice 6 Přívětice 7 Přívětice 8 Přívětice 9

Odkazy/linky

Blízké okolí
Blízké okolí - Blízké okolí - Oficiální stránky Obce Přívětice (privetice.cz)


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí