Přírodní rezervace Prokopské údolí - přírodní klenot Prahy

Přírodní rezervace Prokopské údolí - přírodní klenot Prahy

Prokopské údolí patří k nejkrásnějším místům na území Prahy a je častým cílem mnoha návštěvníků. Místo, které protíná naučná stezka, patří mezi vyhledávané lokality díky přírodním úkazům a zajímavostem. Kromě jezírek, lomů, a skalních výběžků, nabízí údolí útočiště k odpočinku a relaxaci.
Údolí, jehož kaňon dosahuje místy až 70 metrů hloubky a vznikal erozní činností během posledního milionu let je názornou ukázkou geologického vývoje hornin od svrchního ordoviku do středního devonu. Strmé vápencové skály, opuštěné lomy a temné jeskyně, které ukrývají pozůstatky života prehistorických zvířat a lidí - to je jen stručný výčet zajímavostí tohoto fascinujícího místa.

Tato jedinečná lokalita je zákoně chráněna teprve od roku 1978, ale ani stavba silnic, železnice (označována jako Pražský semering) a otevření vápencových lomů na počátku 20. století, jí naštěstí neublížilo natolik, aby zničilo definitivně její krásu a přitažlivost. Neromantičtějším místem Prokopského údolí je však malebné skalní jezírko pod strmou vápencovou skálou, které vzniklo výronem spodní vody po odstřelu skály kvůli těžbě vápence. Po jejím zastavení byl lom zaplaven spodní a dešťovou vodou. Jezírko má celkovou rozlohu 25 arů, je 106m dlouhé, 26 široké a 10 m hluboké. Točila se zde mimo jiné také známá scéna z filmu Pelíšky ("muž s koženou brašnou").

Uprostřed údolí najdete opuštěné lomy s vrstvami devonských vápenců, která jsou zároveň významnými paleontologickými nalezišti. K těm nejznámějším patří Prokopský lom, pod nímž se nacházel původní Dalejský mlýn, pozdější hostinec, který však byl po letech chátrání v 70. letech stržen. Těžbou vápence také zanikla v r. 1890 původní rarita - 120 m dlouhá jeskyně ve skále, kde byly nalezeny zbytky koster mamuta, medvěda, nosorožce, zubra, soba, koně, lva i mnoha menších savců a také kosti člověka z doby starších čtvrtohor. Podle legendy zde poustevničil sv. Prokop, který tu podle pověstí sváděl boj s ďáblem. Nad jeskynní byl v letech 1711-12 postaven barokní kostelík, nedaleko lomu bývaly vápenky a menší továrny na plyny.

Naučná stezka Prokopským údolím
Prokopským údolím vede také naučná stezka, která zájemce seznamuje s historií, faunou a flórou jedinečné geologické lokality na jihozápadním okraji Prahy – přírodní rezervace Prokopské údolí.

Stezka začíná v městské části Praha-Butovice, odkud vystoupá na návrší Butovického hradiště s výhledem Hemrovy skály (pozůstatek podmořské sopky), a pak sestupuje do Prokopského údolí, kde se napojí na naučnou stezku Řeporyje – Hlubočepy.

Zdroj: www.praha-priroda.cz

Přírodní rezervace Prokopské údolí - přírodní klenot Prahy 1 Přírodní rezervace Prokopské údolí - přírodní klenot Prahy 2 Přírodní rezervace Prokopské údolí - přírodní klenot Prahy 3