Předslavice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Předslavice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Předslavice 17, 387 01 Volyně
Primátor/Starosta: Ing. Jana Chvostová
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Vladimír Komrska
Tel.: +420 383 372 032
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.predslavice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 268

Rozloha obce/města v ha: 1158

První písemná zmínka: 1352

Úřední hodiny:

Pondělí: 19:00 - 20:00 + podle potřebyPrezentace:

Název obce vznikl od vlastního jména Předslav, u starých Čechů velmi oblíbeného. Původ osídlení sahá do dob pohanských, protože na polích se donedávna nacházely slovanské popelnice. Obec pravděpodobně vznikla v 9. století a náležela ke šlechtickému zboží. Procházela tudy tzv. německá cesta, kudy soumaři vozili zboží z bavorského Freiungu do Písku a dále do Plzně. První křesťanský kostelík stával na nedalekém kopci, který se dodnes nazývá Kostelec a je na něm zbudována malá rotununda. Současný kostel sv. Václava je prvně písemně zmiňován v roce 1350, kdy náležel pod volyňské děkanství. Gotické kněžiště pochází z 15. století, později byla budova rozšířena. První podací právo k chrámu bylo od vladyků z Tupes, kteří později sídlili na táborsku. Dále obec patřila Linhartovi z Češtic, který byl purkrabím na nedalekém rožumberském hradu Helfenburku. Roku 1398 je zmiňován Veclín, jeho syn Jan z Předslavic podepsal roku 1415 stížný list ke kostnickému koncilu. Roku 1491 se objevuje rod Řepičtí ze Sudoměře. V Období třicetileté války několikrát zimovali ve vsi vojáci. Podle kronik museli sedláci často opustit domov a uchýlit se do lesů – Mlak nebo k Vojtěchu, aby zachránili životy. Podle vyměřených daní v roce 1654 zde bylo jen 11 usedlostí, ostatní ležely ladem. Volyňský děkan Zikmund Hýzrle, když se stal kanovníkem Vyšehradské kapituly, nechal v roce 1684 rozšířit místní kostel a pořídíl nový oltář. Později musel pro dluhy statek v Předslavicích prodat a ten se dostal do majetku rodiny Herbersteinů, ve kterém setrval až do dvacátého století. V roce 1922 při parcelaci měl statek asi 95 ha. V roce 1720 byl do kostela dosazen kněz, čímž přišla fara ve Vlachově Březí o část důchodů, kostel byl též zasvěcen nejsvětější Trojici Boží. Nejcennějším předmětem ve svatostánku je barokní monstrance sv. Václava a sv. Vavřince. Chrám je vybaven třemi zvony , nejstarší je sv. Vavřinec z 15. století, dále Sv. Václav a nejmenší je zvon Panny Marie. Škola je prvně připomínána v roce 1687. Nová budova vznikla v roce 1838. Písemné prameny uvádí například v roce 1846 , že dětí školou povinných bylo 196 ze 16 vesnic. V roce 1887 se učilo ve třech třídách. Na začátku dvacátého století se uvádí, že v obci se nacházely dvě hospody a tři kupci. Pracuje zde Záložní spolek sv. Václava. Předslavice byly elektrifikovány už v roce 1927. 1. 6. 1960 proběhly volby do MNV, kdy bylo zároveň odsouhlaseno připojení vesnic Marčovice, Všechlapy, Kakovice pod MNV Předslavice. V roce 1965 bylo vybudováno fotbalové hřiště a šatny.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus knihovna sportoviště

Fotogalerie

Předslavice 1 Předslavice 2 Předslavice 3 Předslavice 4 Předslavice 5 Předslavice 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí