PRAHA - klenot Evropy

Praha

PRAHA - klenot Evropy

Historie Prahy:

Praha je hlavní a současně největší město České republiky, historická metropole Čech. Leží ve středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehož je správním centrem. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem.

Do dnešní podoby se vyvíjela jedenáct století. V současnosti se rozkládá na území 496 čtverečních kilometrů a má 1 186 618 obyvatel.

Historické centrum města s jedinečným panoramatem Pražského hradu je od roku 1992 památkovou rezervací UNESCO.

Od roku 1920 je oficiálním názvem města Hlavní město Praha, předtím od roku 1784 Královské hlavní město Praha. V jiných jazycích jméno obvykle zní Praga, Prag nebo Prague.

Jméno Praha se tradičně odvozuje od slova práh. Historici obvykle tvrdí, že Praha je pojmenována po říčním prahu či jezu, který se nacházel někde na místě dnešního Karlova mostu. Přes tento brod přecházeli lidé přes řeku. Protože se město začalo rozrůstat právě nad tímto brodem, tedy prahem v řece, bylo nazváno Praha. Pověst o založení Prahy název vysvětluje tím, že kněžna Libuše nechala založit město tam, kde osadník uprostřed lesa tesal práh ke svému srubu.

Pražský hrad:

Pražský hrad je hrad nacházející se v pražské čtvrti Hradčany, jedná se o tradiční sídlo českých panovníků, od roku 1918 prezidenta republiky.

Postupnými přístavbami a úpravami vznikl z Hradu založeného v 9.století jeden z největších hradních komplexů na světě.

Podle Guinessovy knihy rekordů je svou plochou 570m délky a 130m šířky dokonce největším hradm na světě. Často je považován za symbol Prahy i České republiky. Součástí hradu je Katedrála svatého Víta, kde jsou uloženy české korunovační klenoty, Bazilika svatého Jiří, Letohrádek královny Anny, Prašná věž Mihulka, věž Daliborka, či turisticky oblíbená Zlatá ulička.

Členění Prahy:

V současné době je v platnosti souběžně několik různých způsobů členění: katastrální, státně-územní, samosprávné a několik úrovní a druhů členění správního.

Katastrálnímu území se v zastavěné části Prahy říká zpravidla čtvrť, avšak ne každá čtvrť je samostatným katastrálním územím. Katastrální území může zasahovat do více pražských obvodů nebo do více městských částí, což je z důvodů historického vývoje zcela běžné. Praha je dnes složena z celkem 112 katastrálních území.

Nejvýznamnější části Prahy:

Historicky nejvýznamnější části Prahy se nacházejí především na území dnešní Prahy 1, tedy na území středověkého jádra města, které je zapsáno od roku 1992 na seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO. Zde se nacházejí téměř všechny význemné pražské turistické cíle jako Pražský hrad, Staroměstské náměstí, či Karlův most.

Zdroj: www.praha.cz

Praha_0 Praha_1 Praha_2