PÍSEČNÁ - Zkvalitnění krizové infrastruktury obce Písečná

PÍSEČNÁ - Zkvalitnění krizové infrastruktury obce Písečná

Místní jednotka Sboru dobrovolných hasičů využívala ke své činnosti objekt garáže vybudované někdy v 80. letech. Tato budova byla však pro potřeby jednotky zcela nevyhovující jak svou kapacitou, tak svým vybavením. Jednalo se v podstatě o holou garáž bez jakéhokoliv zázemí (soc. zařízení, vytápění, klubovna apod.). Obec proto tuto situaci začala řešit a po získání zpět do majetku obce části budovy bývalého místního hospodářství bylo rozhodnuto, že její přestavbou vznikne nová hasičská zbrojnice. Na realizaci tohoto projektu získala dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava. Rekonstrukcí objektů bývalého místního hospodářství, která probíhala od července 2011 do června 2012 vznikla nová moderní hasičská zbrojnice. Ta bude nyní poskytovat dostatečně kvalitní a bezpečné zázemí pro členy jednotky SDH a volnočasové aktivity dospělých i kolektivu mladých hasičů.

Obsahem projektu byla tedy modernizace a stavební úpravy objektů sloužících integrovanému záchrannému systému.

Cílem této akce byla také snaha o rozvoj obce, zlepšení životních podmínek obyvatel, zvýšení bezpečnosti obyvatel obce v rámci krizových situací, zvýšení akceschopnosti JSDH, zvýšení kvality podmínek a prostředí pro činnost JSDH, zkvalitnění prevence rizik.

Stručný popis projektu:
V rámci projektu byla vybudována nová hasičská zbrojnice s technickým zázemím - 2 nová stání pro zásahové hasičské automobily a další techniku, sociálního zařízení pro členy SDH, šatny pro uložení zásahových oděvů a další výstroje, sušárna zásahových oděvů a další výstroje, dílna pro provádění oprav a údržby hasičské techniky, výcviková místnost určená pro odbornou přípravu členů jednotky sloužící také jako klubovna pro kolektiv mladých hasičů a členů SDH Písečná, věž na sušení hadic. Stavebními úpravami byla opravena fasáda budovy, zrekonstruovány veškeré rozvody (elektroinstalace, vodovod, kanalizace) a ústřední vytápění, vybudována nová přípojka vody, snížena energetická náročnosti budovy (tepelná izolace střešní konstrukce, výměna oken, venkovních dveří, garážových vrat), vybudovány nové zpevněné plochy pro odstavení hasičské zásahové techniky a osobních vozidel členů jednotky SDH.

Více na: www.pisecna.cz