Pavel Dvořák - historik, publicista, prozaik

Pavel Dvořák

Datum narození: 13.05. 1937
Místo narození: Praha
Znamení: Býk

Životopis:

Pavel Dvořák pochází z rodiny českého technického úředníka, který se přestěhoval na Slovensko. V letech 1944 – 1955 vystudoval Pavel Dvořák jedenáctiletku v Bratislavě, v roce 1960 ukončil studium historie na Filozofické fakultě v Bratislavě.

Literární dráhu začal Pavel Dvořák prózami. V časopise Mladá fronta publikoval povídky, později se věnoval publicistice v novinách a časopisech. V 60. letech 20. století napsal seriály ze staré slovenské a ruské historie i o vzniku Československa. Ve svých seriálech spojoval popularizaci vědeckého výzkumu, zvláště pak v archologii, s reportáží a konfrontací současných a minulých postojů. Vytvořil také seriály z oblasti populární hudby.

Pavel Dvořák je autorem literatury faktu, významnou mírou se zasloužil o popularizaci slovenských dějin, je zakladatelem vydavatelství Rak.

Dílo Pavla Dvořáka:

Tematem populárně historických prací Pavla Dvořáka je problematika slovenských a českých dějin od pravěku až po 20. století.

Odkryté dejiny –čtyřsvazkový cyklus, ve kterém se zaměřuje na osidlování Alovenska a jeho dějinami od pravěku do konce 13. století:

Dávnoveké Slovensko – 1975
Staré Slovensko – 1976
Predveká Bratislava – 1978
První ĺudia v Československu – 1980, česky První lidé na území Československa – 1984
Podivný baron – 1993, kniha o nevšedním osudu barona Emila Friedricha Johannesa Hoeninga O´Carrolla.
Kto zabil Viliama Žingora – 1994, zpracování osudu historické osobnosti.
Zlatá kniha Bratislavy – 1993, poutavé vyprávění o dějinách hlavního města Slovenska.

Dvořákovy práce se vyznačují významnou epickou formou podání dějin a prezentováním historie na konkrétních lidských osudech.

Lovci mamutov a ti druhí – 1983
Zázrak obilného zrnka – 1985
Hriešnikov návrat – 1983, román
Farby kaki – 1998, kniha próz z vojenské služby za socialismu

Dvořák je rovněž scenáristou a průvodcem televizních cyklů:
Múzeum života
Stopy dávnej minulosti

Zdroj: www.spisovatele.cz

Pavel Dvořák 1 Pavel Dvořák 2 Pavel Dvořák 3