Paskov

Přidat údaj - nahlásit změnu
Paskov


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Nádražní 700, 739 21 Paskov
Primátor/Starosta: Petr Baďura
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Ing. Milan Klimunda
Tel.: +420 558 671 118, 555 333 624, 555 333 617
Mobil: +420 732 909 711, 777 672 014, 724 181 053
Fax: +420 558 671 222
E-mail:
Web: www.mesto-paskov.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 4001

Rozloha obce/města v ha: 1120

První písemná zmínka: 1267

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30    12:30 - 17:00
Středa: 8:00 - 11:30    12:30 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:30    Prezentace:

Město Paskov, pod kterou patří i část Oprechtice,  se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) byla hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

Území obce Paskov má rovinatý charakter s mírným stoupáním od severu k jihozápadu proti proudu řek Ostravice a Olešné a je tvořeno jejich aluviální nivou s nadmořskou výškou v rozpětí + 245 až + 282 m. Území obce Oprechtice, které je plošně velmi malé, navazuje na část obce Paskov, která je označována jako Břehy a její nadmořská výška se  pohybuje v rozpětí + 268 až 282 m.

Historie

Nejstarší dějiny našeho kraje jsou, jak je tomu ostatně ve většině obdobných případů, zahaleny v temnotách a i ty kusé zprávy o nich jsou někdy do té míry vzájemně rozporné, že není snadné se v nich jednoznačně orientovat.

Jako první nejvyšší vlastník rozsáhlé oblasti celé severovýchodní Moravy se udává počátkem 13. stol. jistý hrabě Arnold zHuckeswagen. Jeho jméno je - dle některých historiků - dáváno do souvislosti se založením hradu Hukvaldy s tím, že jde jen o později počeštěný původní název tohoto hradu pojmenovaného podle stejnojmenného hraběcího hradu Huckeswagen v Porýní.

Arnold z Huckeswagen zemřel někdy po r. 1240 a dědicem jeho statků se stal Franko, známý z historických dokumentů jako comes Franko de Hukeswagh, přičemž význam přídomku "comes", resp. jeho šlechtická kvalita, není vcelku jasný.Franko ovládal rozsáhlé území ohraničené zhruba řekou Sedlnice od jejího pramene až po její ústí do Odry a dále tokem řeky Odry, řekou Ostravicí opět od jejího pramene až po její ústí do Odry a  konečně pásmem Radhoště.Zřejmě ve snaze zabezpečit toto panství proti choutkám sousedů (zejména mocného rodu pánů z Kravař) se Frankovi asi jevilo účelné vstoupit raději za blíže neznámých okolností ve vazalský poměr a tím i pod ochranu mocného olomouckého biskupa a celé území se tak stalo na několik století biskupským lénem.

Více: - www.mesto-paskov.cz/mesto-paskov/historie/

Pamětihodnosti

  • Paskovský zámek
  • Zámecký park
  • Kostel svatého Vavřince
  • fara (čp.193)
  • socha sv. Floriána stojí na návsi
  • sýpka u čp. 54


Oznam města/obce:

Spolky, sdružení
- www.mesto-paskov.cz/spolky-sdruzeni

Aktuality
www.mesto-paskov.cz/udalosti-ve-meste/aktuality/

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna lékárna policie pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična ubytování vlak

Fotogalerie

Paskov 1 Paskov 2 Paskov 3 Paskov 4 Paskov 5 Paskov 6 Paskov 7 Paskov 8 Paskov 9

Odkazy/linky

Události
- www.mesto-paskov.cz/kultura-a-volny-cas/kalendar-akci/

Kultura
www.mesto-paskov.cz/udalosti-ve-meste/spolecenske-a-kulturni-akce/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí