OSTRAVA - Lesopark Benátky

OSTRAVA - Lesopark Benátky

Projekt lesoparku Benátky a okolí se zabývá územím Hulváckého lesa s centrální částí bývalého koupaliště a oblastí rybníků zvanou Benátky. V současné době je pro projekt zpracován investiční záměr a bude se zpracovávat další stupeň projektové dokumentace.

Investiční záměr řeší plochu 23,7 ha. Jedná se o protáhlé území, jehož severní část od třídy 28. října je vymezena ulicí Novoveskou s přesahem v místě vodní plochy a ulicí Klostermannovou až po ulici Sokola Tůmy a zahrádkářskou kolonii. Jižní část se rozkládá mezi ulicí U koupaliště, areálem vodárny a ulicí Plzeňskou s přesahem plochy trojúhelníkového tvaru západně této komunikace.

Hlavním cílem tohoto projektu je zatraktivnit předmětné území, nabídnout budoucím návštěvníkům aktivní trávení volného času, zvýšit bezpečnost a zajistit pohodlnější přístup do předmětného území bezkolizním překonáním rušných dopravních tepen Plzeňské a třídy 28. října. Po realizaci stavby bude rekultivované území sloužit občanům města ke krátkodobé rekreaci a sportovnímu využití.

Projekt bude zahrnovat rekonstrukci parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, výstavbu městského mobiliáře a veřejného osvětlení, celkovou revitalizaci rybníků s ojedinělým biotopem a možností rekreace u vody, realizaci lávek pro pěší a cyklisty přes silně zatížené komunikace s tramvajovou tratí, výstavbu objektů vybavenosti – restaurace, hospodářský objekt pro zázemí rybářů, pobytová louka s kioskem, dětským hřištěm a fitness hřištěm pro dospělé.

Více na: www.ostrava.cz