OSOBLAHA - Regenerace areálu – BROWNFIELDS I

OSOBLAHA - Regenerace areálu  – BROWNFIELDS I

Obec Osoblaha získala v prosinci roku 2011 dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 , 2.3 Podpora využívání brownfields na projekt: REGENERACE AREÁLU – BROWNFIELDS I. Hlavním cílem projektu bylo odstranění jednoho objektu bývalého areálu živočišné výroby, úprava prostranství tohoto areálu a jeho zatravnění.

V současné době probíhá zdárně demolice nadzemní části objektu a odvoz sutin. Na závěr bude celý terén zavezen ornicí a zatravněn. Takto upravené území nejen změní vzhled obce k lepšímu, ale bude využito pro sport a odpočinek občanů a návštěvníků obce Osoblaha.

Více info: http://www.osoblaha.cz

OSOBLAHA - Regenerace areálu  – BROWNFIELDS I OSOBLAHA - Regenerace areálu  – BROWNFIELDS I