Okounov

Přidat údaj - nahlásit změnu
Okounov


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Okounov 64, 431 51 Klášterec nad Ohří
Primátor/Starosta: Josef Dvořák
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Ing. Martin Foit
Tel.: +420 474 394 156
Mobil: +420 606 387 111
Fax: +420 474 394 156
E-mail:
Web: www.okounov.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 326

Rozloha obce/města v ha: 825

První písemná zmínka: 1475

Úřední hodiny:

Pondělí: 15:00 - 17:00
Středa: 15:00 - 17:00Prezentace:

O vzniku obce se nám bohužel nedochovaly žádné záznamy. O době, kdy Okounov vznikl, se tak můžeme pouze dohadovat, pravděpodobně však vznik obce spadá do období 13. až počátku 14. století. Název obce je odvozen přivlastňovací příponou -ov od mužského osobního jména Okún - Okoun a znamenal Okounův dvůr. Tento název se v průběhu staletí příliš neměnil - v polovině 14. století je ves označována jako Oknaw, na počátku 15. století jako Oknov, dále také Okunov, Okunow a v polovině 16. století Vokonov. Německý úřední název byl Okenau.

Nejstaršími známými držiteli Okounova s rytířskou tvrzí byli Doupovci z Doupova - ze zástupců tohoto rodu ves vlastnili v letech 1359 - 1368 Ondřej a po něm do r. 1410 Erhard. Podle Frinda zde již v této době (nejméně od roku 1363) existoval farní kostel, údajně románského slohu. Podle obecní kroniky byl na návsi rybník, již zmiňovaný kostel a lípy - které zde byly zasazeny proto, že vesnice byla slovanského původu. Před nepřáteli a dravou zvěří dávné obyvatele vsi chránil široký vodní příkop.

K roku 1475 Okounov vlastnil Mikuláš Žďárský ze Žďáru, snad společně s Vilémem z Doupova, který zde roku 1492 zavedl vybírání cla na Ohři. V roce 1499 je jako majitel uváděn již pouze Vilém z Doupova, jemu byl v témže roce potvrzen mlýn pod Okounovem a vybírání cla u něho. V 16. století byla ves připojena k fictumovskému panství Nový Šumburk. Zdejší tvrz (naposledy uváděná roku 1540) pak přestala být udržovaná a zpustla - dodnes se z ní nedochovaly žádné pozůstatky, pravděpodobně stávala na návrší poblíž kostela, podle obecní kroniky to byl spíše vodní hrad a stával údajně nad dnešním rybníkem.

Více historie: www.okounov.cz/informace-o-obci/historieOznam města/obce:

Události v obci
www.okounov.cz/udalosti-v-obci/

Aktuality
www.okounov.cz/titulni-strana/

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště vlak

Fotogalerie

Okounov 1 Okounov 2 Okounov 3 Okounov 4 Okounov 5 Okounov 6 Okounov 7 Okounov 8 Okounov 9 Okounov 10 Okounov 11

Odkazy/linky

Důležité odkazy a kontakty na úřady v okolí
www.okounov.cz/dulezite-odkazy/

Kultura
www.okounov.cz/udalosti-v-obci/kam-za-kulturou/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí