Nymburk

Přidat údaj - nahlásit změnu
Nymburk


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk 2
Primátor/Starosta: Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Mgr. Bořek Černý, Stanislava Tichá
Tel.: +420 325 501 101, 325 501 217, 325 501 215, 325 501 562
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.mesto-nymburk.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 14505

Rozloha obce/města v ha: 2058

První písemná zmínka: 1275

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:30
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 7:00 - 11:00

Pokladní hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:30
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 7:00 - 11:00   12:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 11:00

Úřední hodiny podatelny

Pondělí: 8:00 - 17:30
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 7:00 - 11:00   12:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 11:00Prezentace:

Královské město bylo založeno kolem roku 1275 českým králem Přemyslem Otakarem 11. a po celý středověk patřilo mezi nejvýznamnější města v zemi, obdařeno mnoha privilegii. Díky svým hradbám a vodním příkopům se stalo pevností na Labi. Bylo důležitou oporou královské moci. Počátky osídlení strategického opukového pahorku nad řekou, přes níž vedl vyhledávaný brod, sahají hluboko do historie. Svědčí o tom řada archeologických nálezů, zejména objev pravěké mohyly z pozdní doby kamenné, datované 3 600 let př. Kristem, která se nacházela v areálu původního velkého opevněného hradiště. Tento unikátní nález se připravuje na zpřístupnění veřejnosti.

Město se rozvíjelo a bohatlo až do začátku třicetileté války. Během ní (1631 a 1634) byl Nymburk vypálen a vydrancován, pevnost byla téměř zničena, hradby pobořeny. Jen pomalu se do města vracel život, často ještě narušen velkými požáry. Zlomem v novodobé historii bylo až zavedení železnice k městu v roce 1870. Od té doby se sídlo rozrůstá, staví se nové závody, školy, veřejné budovy, dochází k regulaci řeky Labe, výstavbě nového mostu a hydroelektrárny s plavební komorou (poč. 20. stol.). Současný Nymburk je moderní správní město, centrum středního Polabí. Je to město kultury, zeleně, sportu a také mnoha historických památek, které stojí za vaši návštěvu: chrám sv. Jiljí z let 1280-1380, vzácná ukázka gotické cihlové architektury; středověké hradby, které v lokalitě „Na přístavě" tvoří typické panorama města; dva vodní příkopy - Malé a Velké Valy - součást opevnění, které vymezují vzácně zachovaný středověký půdorys města, jehož historické jádro bylo v roce 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou; dále je to renesanční radnice na Náměstí Přemyslovců a některé historické domy; část výrobního zařízení sladovny z konce 16. stol., zpřístupněného veřejnosti; morový sloup; bývalá vodárna „Turecká věž" na nábřeží; kaple sv. Jana Nepomuckého, kdysi součást kostela v areálu kláštera dominikánců z 13. stol. a další.

Z novodobých architektonických památek stojí za zhlédnutí novorenesanční budova sokolovny, gymnázium, evangelický kostel, Husův sbor, secesní vodárna, most přes Labe, divadla, základní škola v Komenského ulici či kubistická budova krematoria-dílo světově proslulého architekta B. Feuersteina. Z řady nymburských rodáku bychom Vám chtěli představit především Bohuslava Matěje Černohorského (1684-1742),vynikajícího barokního hudebního skladatele. Právě na jeho poctu se ve městě každoročně koná mezinárodní hudební festival - Nymburské dny B. M. Černohorského. V Nymburce žila a tvořila i celá řada dalších osobnosti.

Byla to např. spisovatelka Božena Němcová, básník Jan Neruda, Otakar Theer, Jan z Wojkovicz, hudební skladatel Václav Kálík, režisér Miroslav Macháček aj. Zcela výjimečné postavení má světově proslulý spisovatel Bohumil Hrabal. Ve zdejším pivovaru prožil své dětství a mládí. Město ve Vlastivědném muzeu zřídilo v r. 1999 stálou expozici, která přibližuje návštěvníkům jeho život a díla. V muzeu lze také vidět rozměrný lunetový obraz Alfonse Muchy, který je součásti historické expozice a dále železniční expozici, upomínající zavedení a rozvoj dráhy ve městě.

Milovníci pěší turistiky, bruslaři a především cyklisté rádi využijí Polabskou cyklostezku. Malebné břehy řeky Labe a jeho slepé rameno Na Remanenci lákají k rybaření. Vyznavači nevšedních sportovních aktivit si ve Volnočasovém centru Veslák vyzkouší např. umělou horolezeckou stěnu nebo nízkou lanovou dráhu. Nymburské Sportovní centrum je jedním z nejrozsáhlejších, nejvšestrannějších a nejkvalitnějších sportovních zařízení v republice. Ke sportovnímu vyžití lze využít např. plavecký bazén, zimní stadion, volně přístupná hřiště pro míčové hry, skatepark nebo minigolf. Místem jako stvořeným pro romantická dostaveníčka je rozlehlý anglický park Ostrov se vzácnými dřevinami a stylovým hotelem. Dnes je Nymburk hospodářským a kulturním centrem regionu středního Polabí, město se staletou tradicí vaření dobrého piva, důležitý železniční uzel, město zeleně, sportu a kvalitních cyklostezek. Toto vše je jen část pestrého obrázku našeho města, které rozhodně stojí za Vaši návštěvu.Oznam města/obce:

Aktuality
www.mesto-nymburk.cz/aktuality/ds-1127/p1=9929

Nymburský zpravodaj
www.mesto-nymburk.cz/nymbursky-zpravodaj/ms-9018/p1=9018

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna koupaliště lékárna policie pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična ubytování vlak welness

Fotogalerie

Nymburk 1 Nymburk 2 Nymburk 3 Nymburk 4 Nymburk 5 Nymburk 6 Nymburk 7 Nymburk 8 Nymburk 9 Nymburk 10 Nymburk 11 Nymburk 12

Odkazy/linky

Sport
www.mesto-nymburk.cz/sport/ms-15281/p1=15281

Kultura
www.mesto-nymburk.cz/kultura/ms-1033/p1=1033

Turistické informační centrum

Náměstí Přemyslovců 165, 288 28 Nymburk
tel: 325 501 104
e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz
web: www.meu-nbk.cz/infocentrum/

duben - září:
Po - Pá: 9:00 - 17:00
So, Ne, svátky: 9:00 - 18:00
říjen - březen:
Po - Pá : 9:00 - 17:00
So, Ne, svátky: 8:00 - 17:00


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí