Nesovice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Nesovice


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Nesovice 305, 68333 Nesovice
Primátor/Starosta: Vítězslav Reška
Náměstek primátora/Místostarosta: Ing. Petr Homola
Tel.: 517 367 218
Mobil: -
Fax: 517 367 146
E-mail:
Web: www.nesovice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 1170

Rozloha obce/města v ha: 1027

První písemná zmínka: 1131

Úřední hodiny:

Pondělí 7,00 - 17,00 h.
Úterý 7,00 - 15,00 h.
Středa 7,00 - 17,00 h.
Čtvrtek 7,00 - 15,00 h.
Pátek 7,00 - 13,30 h.

Polední přestávka:
pondělí a středa 12.00 - 13.00 h.
úterý, čtvrtek, pátek 12:00 - 12:30 h.Prezentace:

Nesovice - malá zemědělská obec vzdálená 7 km východně od Bučovice, rozléhající se při ústí Hvězdličky do Litavy a při státní silnici z Brna do Uherského Hradiště. Obec se nachází na dvou katastrálních územích (Nesovice + od r.1942 Letošov. K obci taktéž přináleží osada Nové Zámky, farností Nesovice přináleží do sousedních Milonic.
Za počátek Nesovic můžeme považovat ojedinělý zápis z roku 1131 uvedený ve Vlastivědě moravské nebo až zápis z roku 1365, od kterého jsou již souvislejší zprávy. Ve 14.století mají Nesovice společné osudy s obcí Milonice, kdy byly ve vlastnictví Ježka Klüsche (Küsche, Kluse). V 15.století pak s obcemi Chvalkovice, Komorov, Kozojedy, Bohdalice, Nemotice a Ždánice, když se staly majetkem rytířů ze Zástřizl. V polovině 16.století jsou však Nesovice prodány Závišovi z Víckova, který vlastnil Dobročkovice.
Se jménem Záviše z Víckova se začíná historie Nesovic rozšiřovat o Nové Zámky, které vyrůstají v podhradí nově postaveného zámku. Zámek z roku 1561 však nebyl díky smrti Záviše z Víckova nikdy dokončen a z původně zamýšleného mohutného čtyřkřídlého objektu, zůstala zachována jen severní a východní část. Nyní je zámek v soukromých rukou a pro veřejnost je nepřístupný.

Obce byly do roku 1848 spravovány vrchností dosazovanými pudmistry, roku 1850 byli poprvé voleni starostové obce a obecní výbor. Prvním starostou v Nesovicích byl Florián Pilát.
Když po vydání zákonu Marie Terezie a Josefa II. o povinné školní docházce nastává velký nárůst triviálních škol, jedna vzniká i v Nesovicích. Rozhodnutí postavit školu v Nesovicích bylo provázeno neshodami o tom, kde by měla škola stát. Současné místo školy bylo přijato jako „skoro stejně vzdálené od osady Nesovic a kolonie Nových Zámků, na polní cestě na rozhraní obecního a knížecího pozemku u samé cesty k Dobročkovicím.“ Stavba netrvala ani rok, byla dokončena v červenci r.1909, vyučovat se začalo 15.září 1909, 19.září byla budova slavnostně vysvěcena a v prosinci je jmenován prvním nadučitelem – řídícím školy Karel Poláček. Velmi brzy však byly objeveny nedostatky v provedení stavby, které měly za následek, že „budova se stále trhala“ a trhliny byly tak veliké, že se v nich mohli usadit vrabci. Úřední komise roku 1914 nařídila zpevnění zdí a základů, ale válečné události opravy zdržely, přikročilo se tedy k ní až roku 1919. Vyučovat se začalo ve dvou třídách se 141 žáky, později byla zřízena pobočka a od roku 1914 se stala školou trojtřídní se 165 žáky.

Nové rysy do podoby Nesovic vtiskla také železniční trať z Brna do Uherského Brodu a Vlárského průsmyku, po které jako první projel nákladní vlak v srpnu 1878 za přítomnosti davu zvědavců, kteří se shromáždili kolem trati. V září téhož roku byl vypraven z Brna přesidlovací vlak, který vezl vybavení do železničních stanic a v říjnu byla na dráze zahájena pravidelná doprava. Ze začátku jezdily čtyři osobní a dva nákladní vlaky denně a obyvatelé Nesovic měli velkou výhodu, protože v místě byla také železniční stanice s „výpravčí budovou, čekárnou, bytem, dřevěným skladištěm a rampou“.
Ještě větší význam měla pro obce samotné výstavba silnic. Komunikace v 19.století byly velmi špatné. Jejich zlepšení přinesla výstavba silnice od Letošova přes Nové Zámky do Snovídek (1855), která navazovala na silnici od Bučovic. Roku 1889 byla vybudována silnice přes Nesovice k Milonicím.
Součástí podoby Nesovic a Nových Zámků byly také kaplička a zvonice. V Nesovicích se kaplička připomíná už od roku 1850 a byla zasvěcena sv.Janu Nepomuckému, v Nových Zámcích byla zvonice, ke které byla roku 1912 postavena kaplička (jak dokládá dopis z roku 1912).
Dalším doplněním dnešní podoby Nesovic byla stavba rolnického družstva v sousedství parní pily z roku 1934, přístavba lidového družstva v roce 1936 a stavba hospodářského družstva – filiálky Bučovice z téhož roku, kdy byla zároveň definitivně ukončena práce na pile. Roku 1936 se na návsi v Nesovicích v plné kráse objevuje nová kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, jehož starobylá socha sem byla přemístěna ze staré zbourané kapličky. Mecenášem stavby byl opat premonstrátského kláštera v Nové Říši, nesovický rodák P. Pavel Souček.

Nemalou změnou v obci je potom nový sportovní areál, kde vedle fotbalového hřiště a kabin vyrostly kurty pro odbíjenou a tenis, parket pro pořádání zábav a rozsáhlá stavba – kulturní dům. Jeho výstavba začala v roce 1978 a slavnostní otevření se konalo v únoru 1983 „na počest únorových událostí“. V poschodí vznikly kanceláře pro národní výbor a obřadní síň pro sňatky a vítání narozených dětí.
A Nesovice nyní? Již se zde netyčí komín nesovické cihelny (v roce 1990 byla dohodnuta její demolice), v několika letech vznikají soukromé firmy a podniky, které výrazně charakterizují současnou dobu a její trendy. Také bývalá cihelna v Letošově je proměněna v podnik pro výrobu speciálního skla.
Generální opravou prošla v roce 1999 budova školy, opravy se také dotkly kaple v Nesovicích a budovy pošty (vedle které byla vystavěna v roce 1998 nová digitální ústředna s neomezenou kapacitou telefonních čísel), viditelný je také návrat soukromých obchodů (namísto monopolu prodejen Jednota). Z bývalé budovy MNV je zrekonstruováno zdravotní středisko i s lékárnou.
Od roku 1996 je obec plynofikována, do mnoha domů vedou telefonní přípojky, život zpříjemňuje i zlepšení železniční dopravy zastávkami zrychlených vlaků.

V současné době se chystá výstavba splaškové kanalizace, čímž obec získá úplnou infrastrukturu sítí, také se plánuje nová bytová výstavba…Oznam města/obce:

-

Fotogalerie

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí