Nemyšl

Přidat údaj - nahlásit změnu
Nemyšl


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Nemyšl 30, 39143 Mladá Vožice
Primátor/Starosta: Ing. Petra Konopiská
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Zbyněk Hein
Tel.: +420 381 286 217
Mobil: +420 732 900 324
Fax: +420 381 286 217
E-mail:
Web: www.nemysl.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 278

Rozloha obce/města v ha: 1420

První písemná zmínka: 1373

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00
Středa: 8:00 - 12:00
Pátek: 18:00 - 20:00Prezentace:

Tvrz Nemyšl se poprvé uvádí v roce 1373 jako majetek Litvína z Nemyšle. Ves a dalších osm vesnic zdědil v roce 1506 Bohuslav Mistrovský.Po jeho smrti v roce 1545 převzal tvrz a část zámku jeho syn Vilém a druhý díl jeho matka Kuňka.Když se po devíti letech znovu provdala, připsala svůj podíl synu Vilémovi, který ještě v témže roce prodal tvrz, dvůr poplužný, pivovar, náchlební mlýn,štěpnici a chmelnici se vsí Ludmile Kapounové ze Sedčic.

V roce 1571 byl již na Nemyšli nový pán – Adam Přebor z Radejšína, a když se po jeho smrti vdova znovu provdala za Bohuslava Těmína z Těmic, v roce 1578 společně tvrz i s příslušenstvím prodali Elišce z Lobkovic.Ta pak nově získaný statek poskytla svému manželu Jiříkovi z Talnberka.

Její syn Fridrich spojil zdejší panství se svým vlašimským, a k tomu navíc přikoupil Sudoměřice.Jeho syn pak dokoupil Záhoříčko a Nemyšl prodal Mikuláši Franchimontovi z Frankenfeldu,profesoru pražské lékařské univerzity. Ten poněkud zanedbané nemyšlenské sídlo dal nákladně opravit a rozšířit v barokním slohu. Když zemřel, jeho manželka Terezie Franchimontová, rozená Hrobnická z Hrobnic, roku 1719 prodala Nemyšl svému druhému manželovi, hraběti Bernardu Caretto-Millesomo, v jehož rodu Nemyšl zůstala až do roku 1765. Tehdy panství koupil Josef Curt z Mohenbachu.

Nový majitel nebyl dobrý hospodář, a tak pro jeho velké dluhy byl statek za devatenáct let prodán v dražbě Josefu Poulinovi z Grässeru. Od něho koupila Nemyšl hraběnka Viktorie Golčová, rozená Deymová ze Stříteže a celé panství Nemyšl odkázala svému bratru hraběti Václavu Kazimíru Deymovi ze Stříteže. Ten v roce 1822 dal zámek přestavět a rozšířit v empirovém slohu. Deymové pak v Nemyšli žili až do konce světové války.

Zámek ve slohu renesančním,původně tvrz, obklopený anglickým parkem,přestavován byl v 17.století, kdy byla dřevěná část vystavena z kamene, dole zařízená klenutá síň a předsíň, nahoře dvě světnice a dvě komory, nad nimi obilnice.Následujícího roku shozena část proti rybníku a vystavěna světnice a komora z kamene. Zvlášť rozšířen byl zámek v 19. století za hraběte Ferdinanda Deyma.

V DATECH
1373 – Synové Litvína z Nemyšle Litvín, Beneš, Bohuslav, Ondřej, Volkéř a Jindřich darovali roku 1390 plat 1,5 kopy na lidech v Nemyšli faráři hoštickému, aby na modlitbách vzpomínal dobrých přátel Bohunka z Mitrovic a Onše z Ourazu.
1415 – Bohuslav z Nemyšle podepsal jako příznivec Husův list zaslaný do Kostnice.
1506 – statek zdědil Jan t Nemyšle a po něm zde vládl Vilém Kosoř z Malovic, který tvrz opravil nákladem 500kop
1564 – prodal Nemyšl s poplužním dvorem, pivovarem, náchlebným mlýnem, štěpnicemi a chmelnicí a celo vsí Ludmile Kapounové ze Sedčic
1571 – dalším pánem Nemyšle se stává AdamPřebor z Radejšína.Jeho vdova se provdala za Bohuslava Těmína z Těmic.
1578 – prodali tvrz Elišce z Lobkovic
1624 – zde vládl její syn Fridrych a ten spojil zdejší panství se svým panstvím vlašimským a přikoupil Sudoměřice. Jeho syn přikoupil Záhoříčko.
1622 – Nemyšl prodána Mikuláši Franchimontovi z Frankenfeldu, který opravil zdejší zámek a statek přikupováním rozšířil
1719 – prodala jeho manželka Terezie Johana Hrobnická z Hrobnic Nemyšl hraběti Bernardu z Caretto-Millesimo
1724 – vládl na Nemyšli jeho syn František Václav
1761 – další potomek Ferdinand
1765 – Nemyšl prodána Josefu Curtovi z Mohrenbachu
1784 – byla Nemyšl prodána v dražbě pro velké dluhy posledního majitele.Novým majitelem se stal Josef Paulin z Grässeru
1791 – koupila Nemyšl Viktorie hraběnka Golčová (za svobodna Deymová)
1822 – zdědil Nemyšl Jan Kazimír hrabě Deym ze StřítežeOznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus pošta škola školka sportoviště tělocvična

Fotogalerie

Nemyšl 1 Nemyšl 2 Nemyšl 3 Nemyšl 4 Nemyšl 5 Nemyšl 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí