Němčičky

Přidat údaj - nahlásit změnu
Němčičky


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Němčičky 221, 69107 Němčičky u Břeclavi
Primátor/Starosta: Petr Slezák
Náměstek primátora/Místostarosta: Ing. Eliška Kopřivová
Tel.: 519 430 750
Mobil: -
Fax: 519 430 770
E-mail:
Web: www.nemcicky.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 606

Rozloha obce/města v ha: 779

První písemná zmínka: 1349

Úřední hodiny:

Po: 7:00 – 15:0030 hod. a St: 7:00 – 17:00 hodPrezentace:

Z historie obce

Nejstarší historický záznam o Němčičkách je z roku 1349, a to v Zemských deskách olomouckých, kde je uváděn název obce Nyempczicz. Tehdy patřily Němčičky Čeňkovi a Levíkovi z Boleradic. Levík (Těmík) v roce 1350 změnil svůj přídomek a psal se poté vždy z Němčiček. V témže roce získává Levík také díl vsi Morkůvky. Tím byl osud obou obcí těsně spojen, neboť měly od té doby až do pádu feudalismu stejného majitele. Z dědiců Levíkových uveďme Crhu z Němčiček.

V dalších desetiletích se mezi majiteli Němčiček vystřídala řada šlechticů, z nichž nejvýzmanmější byli v letech 1433-1490 vladykové ze Zástřízl. V roce 1433 získali ves bratři Ondřej, Václav a Jan z Chvalkovic, řečení ze Zástřízl. V držení obce se pak vystřídali Jan Mléčko ze Zástřízl a na Hluku a vdova Anna z Tvorkova. Mléčkova dcera Eliška se v r. 1490 provdala za Jana z Potnštejna, který se později stal spolumajitelem Němčiček. V r. 1519 odkázala, tehdy již vdova, Němčičky svým synům Václavovi, Zdeňkovi, Burianovi a Hynkovi. Po roce 1542 se majitelé často střídali. Po pánech z Pernštejna to bylo město Brno, pak Pertolt z Lipé, nejvyšší maršálek království českého, páni z Boskovic a Čeněk z Lipé. Ten roku 1583 připojil Němčičky ke svému panství hodonínsko-pavlovickému.

Po Bílé hoře se mezi majiteli objevují Žampachové z Potnštejna, hrabě Fridrich z Oppersdorfu, kníže Jan Adam z Lichtenštejna a hrabě Jan Czobor. V letech 1762-1918 náleželo celé panství, a tedy i Němčičky císařské rodině.

Podrobnější údaje najdeme v publikaci Němčičky v minulosti a současnosti (1990).

Znak a prapor obce

Dne 18. června 1998 udělil předseda Poslanecké sněmovny ČR obci Němčičky znak a prapor.

Prezentace:

Obec Němčičky leží v okrese Břeclav, 10 km od nájezdu na dálnici D2 v Hustopečích, v členitém terénu jihovýchodního výběžku Ždánického lesa. Nejnižší místo katastru obce je ve výšce 177 m n.m., nejvyšší 316 m n. m. Průchozí silnice spojují Němčičky se sousedními Velkými Pavlovicemi, Horními Bojanovicemi, Boleradicemi a Bořeticemi.
Doprava je zde pouze autobusová. Jde převážně o spoje do Velkých Pavlovic, Bořetic a Hustopečí. Nejbližší vlaková zastávka je v Bořeticích.

Název obce ukazuje na původ v souvislosti s německou kolonizací. Obce stejného jména jsou i u Židlochovic a u Znojma. První doložení majitelé vsi byli páni z Klobouk a Boleradic. V roce 1763 žilo v Němčičkách 346 obyvatel, v roce 1930 pak 814 obyvatel. Od tohoto roku jejich počet stále klesá až k dnešnímu číslu 615 (stav k 1. 1. 2008).

Etnograficky leží Němčičky na pomezí mezi Hanou a Slováckem. Zdejší nářečí je dolské a kroj hanácko-slovácký. Obec je tradiční ovocnářskou a vinařskou vsí, ve které dnes převažuje pěstování meruněk a vinných odrůd charakteristických pro velkopavlovickou oblast.

Místní kostel je z roku 1678 a je zasvěcen Navštívení Panny Marie. V katastru obce se nacházejí tři kapličky: sv. Antonína, sv. Floriána a Božího srdce.
Němčičská škola je prvně zmiňována v r. 1800, současná školní budova je z let 1893 a 1927. V ní jsou ve dvou třídách čtyři ročníky základní školy a jedna třída mateřské školy.
Občané Němčiček jsou zaměstnáni jednak v místním ZD ,ponejvíce však v různých podnicích v okolí (Velké Pavlovice, Hustopeče).

V 70. letech byly v blízkosti Němčiček prováděny průzkumné vrty do hloubek kolem 5000 m. Byla zjištěna ložiska ropy a plynu, ale těžba se neprovádí.

Poslední roky jsou Němčičky známé především sportovním areálem, v něm pak vyhledávaným koupalištěm a lyžařským svahem s vlekem a umělou sjezdovkou.
K přírodním zajímavostem obce patří chráněná území Nosperk a Růžený (Velký Kuntínov je v těsném sousedství), ve kterých se nalézá mnoho ohrožených druhů rostlin a dále jsou tu chráněné stromy jeřábu oskeruše.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Fotogalerie

Sportovní areál Němčičky Místní kroj Krojovaný pár

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí