Myštěves

Přidat údaj - nahlásit změnu
Myštěves


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Myštěves 15, 503 15 Nechanice
Primátor/Starosta: Josef Vašina
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Zbyněk Havlín
Tel.: +420 495 496 115
Mobil: +420 724 183 735, 774 640 085
Fax: -
E-mail:
Web: www.mysteves.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 185

Rozloha obce/města v ha: 571

První písemná zmínka: 1365

Úřední hodiny:

čtvrtek letní čas 19:00 - 21:00
zimní čas 18:00 - 20:00Prezentace:

Nejstarší zpráva o Myštěvsi pochází z roku 1365. V roce 1378 se v Myštěvsi připomíná zeman Blahuta z Myslčovsi, roku 1406 Michal z Myštěvsi a v roce 1452 Kuneš z Petrovic, psaný také po Myštěvsi. Na počátku své historie patřila vesnice k panství hořickému, jak dokládá přesný zápis z roku 1465. Je pravděpodobné, že na místních statcích seděli dva feudálové, což vysvítá ze záznamu v Zemských deskách, podle něhož prodal Michal z Myštěvsi plat v Petrovicích, kdežto druhý dvorec, pravděpodobně Blažkov, ke statku radíkovskému. Později seděl na Myštěvsi Jiřík z Labouně a po něm jeho vdova Machna z Libně. V roce 1454 si vyprosil odúmrť po zemřelém Petru Vodičkovi z Labouně a jeho manželce Zdeněk Petr Kdulinec z Ostroměře. Na počátku 16. století držel Myštěves Jan Otmar z Holohlav. Po jeho smrti se roku 1543 o pozůstalost rozdělili čtyři jeho synové. Mikuláš a Jiřík dostali tvrz Myštěves s poplužním dvorem, dvůr Machovský (pravděpodobně Blažkov) a ves s krčmou a příslušenstvím. Už následujícího roku se o majetek dělili znova. Jiřík si vzal tvrz a dvůr Machovský, Mikulášovi zůstal grunt, krčma a kus vsi. Na tomto dílu dal Mikuláš roku 1547 zapsat věno své manželce Saloméně z Dohalic, ale už rok nato prodal zboží Mandaléně Pecingarové ze Sloupna. Jiříkův bratr Prokop prodal roku 1563 tvrz se vším příslušenstvím Erazimu z Tumnic a na Skřivanech.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus

Fotogalerie

Myštěves 1 Myštěves 2 Myštěves 3 Myštěves 4 Myštěves 5 Myštěves 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí