Mukařov

Přidat údaj - nahlásit změnu
Mukařov


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Příčná 11, 251 62 Mukařov
Primátor/Starosta: Rudolf Semanský
Náměstek primátora/Místostarosta: -/ Ing. Přemysl Zima, Ing. Marcela Eichnerová
Tel.: +420 323 660 246
Mobil: -
Fax: +420 323 6602 46
E-mail:
Web: www.mukarov.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 2004

Rozloha obce/města v ha: 632

První písemná zmínka: 1318

Úřední hodiny:

Pondělí: 14:00 - 16:00
Středa: 14:00 - 18:00
(po dobu letních prázdnin 10:00-12:00, 14:00-16:00)Prezentace:

Z archivních materiálů muzea v Kostelci nad Černými lesy vyplývá, že Mukařov dostal své jméno od zakladatele Mukara, známého z knížecí družiny 12. století. Když se ve vojsku krále Vladislava vyznamenali vojíni Ondřej, Kubjata, Hlaváč, Myška, Srba a Mukar, dostalo se jim od krále v Černém lese manských údělů, na nichž tito vojíni ve 12. století založili stejnojmenné dvorce a tvrze.

Stalo se tak nejspíše při obléhání Milána Léta Páně 1158. Dne 6. srpna 1158 zahájily jednotky Římského císaře Fridricha I. Barbarossy obléhání Milána. K souvislému obléhání však páně císařova armáda nestačila, Fridrichem do sedmi sborů rozdělena, by mohl bezpečně stříci každou ze sedmi bran městských. Italové pokusili se útokem proraziti, ovšem díky jízdě české osobně knížetem Vladislavem, toho jména druhým, vedené, podařilo se pohromy odvrátiti. Získali tam Čechové tenkráte kořisti veliké a vrátili se domů se slávou nesmírnou. Kníže Vladislav za svou udatnost pak králem českým byl korunován a jako první král toho jména přijal za své nadále nositi jméno Vladislav I.

První údaj o obci Mukařov je z roku 1318 (Emler: Regesta diplomatica) Mukařov přináležel před husitskými válkami k panství říčanskému, později k panství Kostelec nad Černými lesy (Černý kostelec).

Roku 1344 směnil Jan Lucemburský kostelecký hrad za město Náchod se členy družiny syna Karla, s panem Ješkem z Náchoda a jeho synem Ješkem.

Rod pánů z Náchoda drží Kostelec a kostelecký statek do r. 1415. Toho roku prodal Jan z Náchoda panství Janu ze Smržova, sekretáři krále Václava IV., který padl r. 1420 u Vyšehradu.

Roku 1492 prodal Jindřich Smržovský z Kostelce n. Č. l. městečko panu Divišovi Slavatovi z Chlumu a Košumberka. Diviš Slavata byl jedním ze 12 direktorů, kteří jménem českých stavů měli proti králi bránit starobylá práva země České a její prospěch. Za odpor proti králi jej král Ferdinand I. potrestal konfiskací.

Roku 1558 prodala Komora královská statek Kostelec nad Č. lesy za 30 tisíc kop grošů českých panu Jaroslavu Smiřickému, sídelním svým místem zvolil Kostelec n. Č. lesy. Roku 1561 vystavil tu nádherný zámek s kaplí a rodinnou hrobkou. K tomuto panství patřila i obec Buda-Mukařov, Srbín, Žernovka. Později pan Jaroslav Smiřický rozšířil panství kostelecké o zakoupená další panství jako Říčany, Uhříněves a Koloděje.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště

Fotogalerie

Mukařov 1 Mukařov 2 Mukařov 3 Mukařov 4 Mukařov 5 Mukařov 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí