Moravské Budějovice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Moravské Budějovice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice 2
Primátor/Starosta: Mgr. Martin Ferdan
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Mgr. Jan Švaříček
Tel.: +420 568 408 311, +420 568 408 319, +420 568 408 332
Mobil: +420 720 513 330, +420 604 195 927
Fax: -
E-mail:
Web: www.mbudejovice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 7216

Rozloha obce/města v ha: 3715

První písemná zmínka: 1231

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:30 - 17:00
Úterý: 7:30 - 15:30
Středa: 7:30 - 17:00
Čtvrtek: 7:30 - 15:30
Pátek: 7:30 - 15:00Prezentace:

Vznik Moravských Budějovic nelze přesně datovat. Vznikly pravděpodobně ve 12., nejpozději v 1. polovině 13. století. Počátky osídlení jsou spojeny s polohou města na vyvýšenině nad brodem přes říčku Rokytku. Moravské Budějovice tak od svého počátku těžily z polohy na tzv. Haberské stezce, spojující Moravu a Čechy. Do dnešních dob si tato trasa udržela svoji důležitost jako spojnice Prahy s Vídní. První písemná zmínka o Budějovicích pochází z roku 1231.

Tehdy vzal papež Řehoř IX. pod svoji ochranu královnu Konstancii Uherskou, vdovu po Přemyslu Otakarovi I. a to i s jejími věnnými statky, mezi nimiž je jmenována i budějovická provincie. Název Budějovice je odvozován od jména Budivoj, někdy též Budislav či Budimír. Ze zdrobněliny těchto jmen "Buděj" vznikl název "Budějivici", doslova lidé patřící Budějovi, či ves lidí Budějových. Název města byl převáděn do psané podoby několika způsoby. Postupně se ustaluje označení Budwicz, nebo Pudwicz a z těchto latinských označení pak vzniká i německé Budwitz. Pro odlišení od později založených Českých Budějovic je roku 1406 poprvé doloženo použití přívlastku "moravské" za jménem města. Protože však názvy obou měst byly v psané formě odlišné, vžívalo se označení "Moravské" Budějovice jen pozvolna. Od svého vzniku patřily Budějovice k zeměpanskému zboží, se správním centrem na bítovském hradě. Postavení Budějovic v této době není zcela zřejmé. Patrně se nejprve jednalo o tržní osadu kolem Haberské stezky.

Půdorys této osady s centrem kolem farního kostela je patrný dodnes ve tvaru dnešního náměstí ČSA. Nevyřešenou otázkou zůstává existence hradu v Moravských Budějovicích. Historické prameny něm mlčí, na druhé straně je doložen historický pomístní název "hrad," "starý hrad," "pustý hrad," týkající se lokality dnes zvané "na valech." Protože zde dosud neproběhl řádný archeologický průzkum, lze pouze usuzovat na existenci opevněného stanoviště. Pravděpodobněji než o hrad se však jednalo o opevněný zeměpanský dvorec, nelze však vyloučit ani mnohem starší opevněné sídliště. Někdy v 2.polovině 13. století dochází k patrně zeměpanskému pokusu o založení města. Je založeno prostorné tržiště - Dolní rynek, dnes náměstí Míru, které se pravoúhle napojuje na stávající osadu.Oznam města/obce:

Turistické informační centrum
Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice

tel: 568 421 322, 603 207 511
e-mail: tic@besedamb.cz
web: www.infomb.cz

Provozní doba:
Po – Pá 9:00–12:00, 13:00-16:00

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna koupaliště lékárna policie pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična ubytování vlak welness

Fotogalerie

Moravské Budějovice 1 Moravské Budějovice 2 Moravské Budějovice 3 Moravské Budějovice 4 Moravské Budějovice 5 Moravské Budějovice 6 Moravské Budějovice 7 Moravské Budějovice 8 Moravské Budějovice 9 Moravské Budějovice 10 Moravské Budějovice 11 Moravské Budějovice 12

Odkazy/linky

Kulturní akce
www.mbudejovice.cz/vismo/kalendar-akci.asp


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí