Mokrosuky

Přidat údaj - nahlásit změnu
Mokrosuky


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Mokrosuky 66, 342 01 Sušice
Primátor/Starosta: Ing. Václav Matějka
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Zdeněk Němec
Tel.: +420 376 594 194
Mobil: -
Fax: +420 376 594 194
E-mail:
Web: www.mokrosuky.sumava.net

Obecné informace

Počet obyvatel: 134

Rozloha obce/města v ha: 690

První písemná zmínka: 1418

Úřední hodiny:

Zimní čas:

Pondélí: 18:00 - 19:30
Čtvrtek: 18:00 - 19:30

Letní čas:

Pondělí: 19:00 - 20:30
Čtvrtek: 19:00 - 20:30Prezentace:

V první polovině 20. století ve vsi žilo přes 300 obyvatel, v současné době je zde trvale hlášeno zhruba 130 občanů. Obec má kvalitní spojení do Sušice i Klatov a to především díky vlakové zastávce na trati Horažďovice - Klatovy. S okolními obcemi je spojena i autobusovou dopravou.

V obci se nalézá obchod se smíšeným zbožím a několik drobných firem.

Historie

Ves se připomíná již ve 14. století jako majetek velhartického hradu. Roku 1418 se uvádí v souvislosti s mlýnem a roku 1542 se připomíná ve vsi dvůr. Při rozdělení velhartického panství kolem roku 1560 byla ves připojena k panství kolineckému a novým majitelem se stal Václav Vintíř z Vlčkovic.

Roku 1579 prodal ves Mokrosuky Volfovi Gorhardovi Perglarovi z Perglasu a ten, nebo jeho syn Václav Otokar, zde koncem 16. století postavil renesanční tvrz obehnanou vodním příkopem. Václav Otakar byl po Bílé Hoře odsouzen za účast na stavovském povstání.

Během třicetileté války zde bylo ubytováno vojsko Baltazara Marradase. Později byl výnos ze statku používán pro pluk Martina de Hoeff-Huerty. Roku 1679 se majitelem Mokrosuk stává Arnošt Vojtěch Račín a Mokrosuky jsou připojeny k panství Hrádek.

Roku 1850 : - 45 stavení, 123 českých obyvatel, - 9 koňů, 185 kusů hovězího dobytka ( z toho 3 býci, 91 krav, 34 volů a 57 jalovic), 379 ovcí, 6 koz a 74 prasat Roku 1938 : 332 obyvatel a 59 stavení

Významnou památkou v Mokrosukách je bývalá vodní tvrz. Ta byla v roce 1579 přeměněna Volfem Gothardem z Perglasu na dvoukřídlý renesanční zámek s arkádovým průčelím, jehož fasáda byla ozdobena sgrafity. Při pozdějších úpravách byla přistavěna i zámecká kaple, z níž se do dnešní doby dochoval pouze polokruhový výklenek mezi severní a jižní stranou. Ve druhé polovině 20. století sloužil zámek veřejným účelům.Oznam města/obce:

Kultura, akce
- www.mokrosuky.sumava.net/start.as

Služby:

autobus knihovna požární zbrojnice vlak

Fotogalerie

Mokrosuky 1 Mokrosuky 2 Mokrosuky 3 Mokrosuky 4 Mokrosuky 5 Mokrosuky 6 Mokrosuky 7 Mokrosuky 8

Odkazy/linky

Okolí
- www.sumavanet.cz/mokrosuky/okoli.asp

Sport
- www.mokrosuky.sumava.net/start.asp


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí