Modlany

Přidat údaj - nahlásit změnu
Modlany


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: 417 13 Modlany 34
Primátor/Starosta: Ing. Lukáš Bartoň
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Petr Hubený
Tel.: +420 417 564 580, 417 888 890, 417 888 891
Mobil: +420 734 808 266, 602 366 840
Fax: -
E-mail:
Web: www.modlany.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 918

Rozloha obce/města v ha: 1010

První písemná zmínka: 1328

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30   12:30 - 17:00 
Úterý: 8:00 - 11:30
Středa: 8:00 - 11:30   12:30 - 17:00 Prezentace:

První zpráva o existenci obce je dokládána z roku 1328. Obec měla původní charakter zemědělský. Zemědělské usedlosti byly volně rozptýleny podél potoka a hlavních silnic. Náves byla v nejnižší části obce, obdélníkového půdorysu a také podél tohoto prostoru byly vybudovány usedlosti. Při severovýchodní části návsi, nad potokem obci dominuje kostel sv. Apolináře ze 14. století. S kostelem sousedí fara, která sehrála v dějinách obce a okolí významnou kulturní a náboženskou úlohu. V 19. století došlo v okolí obce k výraznému rozmachu hlubinné těžby hnědého uhlí. Modlansko se od této doby stalo významným producentem této suroviny. Hornictví pak významnou obživou zdejšího obyvatelstva v l. polovině 20. století.

Z tohoto vývoje je patrné, že vrcholné období nastalo v prvé třetině 20. století. Po odsunu německého obyvatelstva k dosídlení a k dlouhodobější stabilizaci obyvatelstva v poválečných letech nikdy nedošlo. Emigrační proces nadále pokračuje. K tomuto jevu přispívá i dlouhodobá existenční nejistota. V 70. letech-po vypracování tzv. "velké varianty" těžby jsou obci předkládány projekty na vytěžení uhelné substance povrchovým lomem Chabařovice. V báňských postupech se datum likvidace obce odvíjelo od roku 2000 až k roku 2005. Tyto záměry vedly ke značné degradaci stavebních fondů v obci, přispěly značnou měrou k emigraci obyvatelstva a ke snížení obytného významu sídla. Tento proces se v současné době zastavuje.

Historie

Obec byla založena r.1328. Název Modlany je odvozen pravděpodobně od původního obětiště, doloženého archeologickými nálezy. Původně obec patřila k panství hradu Kyšperk, založenému pány z Bergova, již byli významnou oporou katolíků proti husitům. Roku 1450 směnil Jan z Polenska a Vršovic Kyšperk i s panstvím za hrad Oltářík a tak se novým majitelem stal husitský hejtman Jakub z Vřesovic, pro svou malou postavu nazývaný Jakoubek. Ten pak nad Teplicemi vybudoval hrad Doubravka. Během následujících let vystřídaly Modlany několik majitelů, po bitvě na Bílé hoře byly zabrány katolíky a prodány za třicet tisíc zlatých. Nakonec ves, postižená morem a válkou připadla roku 1665 jezuitskému řádu, který zde zřídil školu, o níž je první zmínka hned o rok později. Původní kostel byl během husitských válek vypálen a nový – kostel Svatého Apolináře, byl vystavěn v letech 1687-1691. Po zániku jezuitského řádu roku 1773 se staly Modlany majetkem Českého království a tudíž královny Marie Terezie.

Více historie: www.modlany.cz/trochu-z-historie/ms-1290/p1=1290Oznam města/obce:

Noviny Modlanska
www.modlany.cz/noviny-modlanska/ms-1123/p1=1123

Služby:

autobus kanalizace pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště

Fotogalerie

Modlany 1 Modlany 2 Modlany 3 Modlany 4 Modlany 5 Modlany 6 Modlany 7 Modlany 8 Modlany 9 Modlany 10 Modlany 11 Modlany 12

Odkazy/linky

Kultura a sport
www.modlany.cz/kultura-a-sport/ms-1155/p1=1155

Turisitcké cíle v blízkém okolí
www.modlany.cz/turisticke-cile-v-okoli/d-1481/p1=1708

Místní knihovna
www.modlany.cz/knihovna/os-1004/p1=1575


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí