Mikulov - Ditrichštejnská hrobka

Přidat údaj - nahlásit změnu
Mikulov - Ditrichštejnská hrobka


Kontaktní údaje

Adresa: Chráněná krajinná oblast Pálava, Náměstí 193/5, 692 01 Mikulov
Tel.: -
Mobil: +420 720 151 793, +420 724 987 900
Fax: -
E-mail: hrobka@mikulov.cz
Web:

Obecné informace

Provoz: Celoroční

Otvírací hodiny Po-Pá:

duben, květen, červen, září, říjen
pondělí - neděle: 10:00 - 17:00

červenec - srpen
pondělí - neděle: 9:00 - 18:00

listopad - březen
pouze pro skupiny od 10 osob, nutná telefonická rezervace


Otvírací hodiny o víkendu:

Poloha:

Ve městě Mikulov.


Služby:

Možnosti sportovního vyžití:
-

Možnosti wellnes:

V zařízení je možné se domluvit:
-

Vzdálenosti:

Dietrichsteinská hrobka Mikulov - Dolní Věstonice  13 km
Dietrichsteinská hrobka Mikulov - Břeclav  22 km


Popis zařízení:

Ditrichštejnská hrobka je rodinnou hrobkou Ditrichštejnů nacházející se v Mikulově, okres Břeclav. Je chráněna jako kulturní památka České republiky. Původně na jejím místě stála loretánská kaple, postavená ve 20. letech 17. století.

V dolní části náměstí se od roku 1612 nacházel kapucínský klášter, vedle kterého nechal František z Dietrichsteina roku 1623 (základní kámen byl vysvěcen o dva roky později) vybudovat napodobeninu Svaté chýše (Santa Casy) z italského Loreta. Stavba kostela byla podle projektu Giovanniho Tencally zahájena před rokem 1638 již za kardinálova nástupce Maxmiliána z Dietrichsteina. Nový kostel zasvěcený sv. Anně byl vysvěcen roku 1656 a Svatá chýše byla umístěna uprostřed jeho hlavní lodi. Souběžně se stavbou kostela probíhala i výstavba pohřební kaple Březnických z Náchoda při severní zdi a sakristie s klenotnicí v patře na straně opačné, v letech 1678–1682 přestavěné a hlavně nově vybavené umělecky náročnější štukovou výzdobou od Giovanni Castelliho z let 1679–1680 (dnes výstavní síň v domě č.p. 6).

K jihozápadní straně kostela sv. Anny byla přistavěna pohřební kaple Dietrichsteinů, dnešní sakristie. V letech 1701–1706 byl kostel obohacen o monumentální zcela nové dvouvěžové průčelí, snad vybudované podle projektu Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, i když jeho původní projekt realizován není. Téměř celý kostel, oddělený od úrovně náměstí urbanisticky mnohem vhodnějším schodištěm se sochařskou výzdobou, padl za oběť ničivému požáru města 14. září 1784. Nepoškozené zůstalo pouze kněžiště kostela s tzv. Náchodskou kaplí, obvodová zeď kostela se sledem bočních kaplí a zděná část severozápadního průčelí.

Více informací zde: 
-www.mikulov.cz/turistika/pamatky-a-prohlidkove-objekty/dietrichsteinska-hrobka/vice-informaci/?contentId=81499

Oznamy:

Vstupné:

plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné (2 dospělí, max. 3 děti) 160 Kč
večerní prohlídky - červenec, srpen – plné 80 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 210 Kč
vstupné v zimní sezoně - plné 80 Kč, snížené 50 Kč

Fotogalerie

Mikulov - Ditrichštejnská hrobka 1 Mikulov - Ditrichštejnská hrobka 2 Mikulov - Ditrichštejnská hrobka 3 Mikulov - Ditrichštejnská hrobka 4 Mikulov - Ditrichštejnská hrobka 5 Mikulov - Ditrichštejnská hrobka 6 Mikulov - Ditrichštejnská hrobka 7 Mikulov - Ditrichštejnská hrobka 8 Mikulov - Ditrichštejnská hrobka 9