Mikroregion Chrudimsko

Přidat údaj - nahlásit změnu


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: -
Primátor/Starosta: -
Náměstek primátora/Místostarosta: - / -
Tel.: -
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
-
Web: -

Obecné informace

Počet obyvatel: -

Rozloha obce/města v ha: -

První písemná zmínka: -

Úřední hodiny:
-

Prezentace:

Mikroregion Chrudimsko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Chrudimsko byl založen dne 19. 12. 2001. Zakládajícími členy se staly Chrudim, Rabštejnská Lhota, Slatiňany a Svídnice. V polovině roku 2002 byla vzhledem k zájmu okolních obcí o přičlenění se do tohoto svazku zahájena jednání o případném rozšíření. Osloveny byly všechny obce v okolí stávajícího mikroregionu, které jsou strategicky napojeny a nebyly dosud zapojené v jiném mikroregionu. Přesto o členství projevily zájem i obce, které již byly členy jiných mikroregionů. Na přelomu roku schválilo ve svých zastupitelstvech vstup do Mikroregionu Chrudimsko 29 obcí. Počet členských obcí se tak rozrostl na 33. Dne 30.6.2005 z Mikroregionu Chrudimsko vystoupila obec Hrochův Týnec, tudíž klesl počet členských obcí na 32. Jednou z těchto obcí jsou i Třibřichy.

CÍLE:

Základním cílem je další rozvoj měst a obcí, které se stanou členy svazku obcí, a jejich vyrovnání evropským standardům a vývojovým trendům 21. století ve všech oblastech lidského života. K stěžejním problémům, které bude svazek řešit, patří zejména snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí vymezených § 50 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, v platném znění, jež korespondují s cíli a posláním svazku.

MOŽNOST PRO REKREACI, SPORT A VOLNÝ ČAS:

Mikroregion Chrudimsko s více jak 42 tisíci obyvateli se rozkládá na ploše cca 220 km2 v nadmořské výšce 237 až 437 m. Města a obce mikroregionu nabízejí svým návštěvníkům pestrou škálu možností v oblasti kultury, sportu a volného času. Jsou rovněž vyhledávaným místem pro strávení příjemné dovolené, výletu či pro pouhou relaxaci. Jižní část Mikroregionu Chrudimsko se nachází v chráněné krajinné oblasti Železné hory, jež tvoří severozápadní výběžek Českomoravské vrchoviny. Tyto hory sice nepatří mezi nejvyšší vrcholky České republiky, ale rozhodně je lze řadit mezi nejrozmanitější a nejpoutavější. Návštěvníkům tu je k dispozici hustá síť turistických, cyklistických, naučných a vlastivědných stezek. V Mikroregionu Chrudimsko je rovněž mnoho přírodních památek (např. Habrov, Farář, Na Skalách, Boušovka, Hrobka), přírodních rezervací (Krkanka, Strádovské Peklo) a kulturních památek (kostel sv. Bartoloměje). V Chrudimi a v Chrasti se nachází městské památkové zóny.

Mikroregion Chrudimsko má i silné sportovní zázemí. Milovníci zdravého pohybu zde najdou vhodné podmínky pro aktivity všeho druhu.

Třibřichy – Obec Třibřichy se rozprostírá po obou stranách potoka Bylanky, 5 km severozápadně od Chrudimi. Na jižní straně obce se nachází Markovský rybník, z něhož vytéká nově regulovaný Markovský potok. Obec i její okolí byly osídleny již v předhistorické době, jak dokazují nálezy z doby lidu popelnicových polí a slezské kultury. O samotné obci se však dovídáme poměrně pozdě, až na počátku 15. stol., kdy byla samostatným rytířským sídlem. Tehdy vládl na zdejší tvrzi Kuneš z Třibřich. V 18. stol. připadla obec k nasavrckému panství.

Zdroj: internetOznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Fotogalerie

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí