Mgr. Jaroslav Budek - starosta města OTROKOVICE

Mgr. Jaroslav Budek - starosta města OTROKOVICE

Slovo starosty:

Narodil jsem se 3. dubna 1953 ve Zlíně. Své mládí jsem prožil v Otrokovicích, kde jsem absolvoval základní školu a střední všeobecně vzdělávací školu, později přejmenovánu na gymnázium. Následně jsem pokračoval ve studiu na Pedagogické fakultě v Ostravě, které jsem ukončil úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky. Začátek mé profesní dráhy učitele základní školy jsem absolvoval v Pohořelicích, dále pak ve Žlutavě, kde jsem poslední čtyři roky vykonával funkci ředitele, následně čtrnáct let v téže funkci ve Spytihněvi. Od roku 2005 jsem pak učil na Základní škole Mánesova v Otrokovicích. 

Od svých sedmi let do osmnácti jsem hrál aktivně fotbal v Jiskře Otrokovice. Následně v Moravanu, dnešní Viktorii, krátce v napajedelské Fatře. Ze zdravotních důvodů jsem zanechal aktivní kopané a pokračoval jako dobrovolný pracovník ve výboru TJ Moravan Otrokovice, kde jsem krátce trénoval, později jsem byl odpovědný za mládež. Začátkem devadesátých let jsem byl zvolen do funkce předsedy oddílu kopané TJ Jiskra Otrokovice a vykonával ji po dobu devíti let. 

V roce 2006 jsem vstoupil do ČSSD. Byl jsem zvolen v komunálních volbách do Zastupitelstva města Otrokovice a pracoval v kontrolním výboru a školské-kulturní a sportovní komisi. V souvislosti se zvolením pana MVDr. Stanislava Mišáka do funkce hejtmana Zlínského kraje a odstoupení z pozice místostarosty jsem dostal důvěru zastupitelů a další dva roky v této funkci pokračoval. Zároveň jsem odstoupil z členství v kontrolním výboru a rozšířil své povinnosti o vedení městské policie. 

V roce 2010 jsem byl zvolen do funkce starosty našeho města a tuto práci vykonávám dodnes. 

V letech 2010 až 2014 vykonávám tyto funkce:

  • Starosta města Otrokovice
  • Člen Krajského výkonného výboru ČSSD
  • Člen Zastupitelstva města Otrokovice a Rady města Otrokovice
  • Člen Dozorčí rady Otrokovické Besedy
  • Člen Školské komise Svazu měst a obcí České republiky
  • Člen Výkonného výboru Sdružení obcí Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
  • Člen Programového výboru Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví
  • Předseda Správní rady Fondu rozvoje bydlení

Mimo práci starosty města vykonávám tyto funkce bezplatně.

Kontakt:

Adresa: náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, 1. patro, číslo kanceláře: 1-201
Tel.: 577 680 201
Fax: 577 933 369
E-mail: budek@muotrokovice.cz
Web: otrokovice.cz