Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta města KUŘIM

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta města KUŘIM

Životopis:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský se narodil 7. 6. 1962 v Brně a celý svůj život žije v Kuřimi. Absolvoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu elektrotechnickou, obor elektronické počítače (1981-1986) a Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace  (2008-2012). V letech 1986 - 1993 pracoval jako programátor, systémový programátor a analytik. Od roku 1993 dosud pracoval jako novinář na volné noze, konzultant public relations a marketingový specialista. V oboru public relations a marketingu také podnikal. 
V zastupitelstvu města je činný nepřetržitě od roku 2002, nejprve jako zastupitel, později jako radní, vždy za Kuřimskou občanskou ligu. Zabýval se především rozvojem města, dopravou, bezpečností a kulturou. Mezi jeho koníčky patří především hudba, literatura a sport aktivně i divácky.

Kontakt:

Adresa: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 
Tel.: 541 422 301 
Mobil: 775 978 326
Fax: 541 230 633
E-mail: sukalovsky@kurim.cz
Web: www.kurim.cz