Mezina

Přidat údaj - nahlásit změnu
Mezina


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Mezina 2, 792 01 Bruntál
Primátor/Starosta: Stanislava Slováková
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Hana Krajíčková
Tel.: +420 554 715 473
Mobil: +420 724 180 530
Fax: -
E-mail:
Web: www.mezina.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 285

Rozloha obce/města v ha: 1138

První písemná zmínka: 1258

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 16:00
Středa: 8:00 - 16:00Prezentace:

Obec Mezina byla založena v roce 1258 na pomezí Moravy a dnešního českého, kdysi rakouského Slezska, za vlády českého krále Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého,markraběte moravského. Královský místodržící, olomoucký biskup, Sas Bruno ze Schauenburka, spolehlivá opora královské moci, nechal kromě jiných založit i Mezinu a to již patrně podruhé. Původní kolonisté ovládali těžbu a zpracování hornin, železa, zlata a stříbra.

Lokátor založil Mezinu klasicky, tj. páteřním způsobem kolem potoka, s možností mlýna v dolní části obce a dvory, k nímž posléze náležely šňůry polí a lesa.

Osud Meziny byl vždy spjat s městem Bruntál, mnohdy byla obec i jeho součástí jako šosovní. Příznivá poloha obce vzhledem k Bruntálu znamenala i relativní bezpečnost obyvatel a možnost prosperity obce. V obci vznikla v roce 1830 továrna na kovové zboží a strojírna, v roce 1831 papírna, roku 1851 prádelna lnu a roku 1888 výroba výšivek, dámského prádla a zástěr. Od roku 1930 až do 70. let byl v Mezině provozován čedičový lom.

V období normalizace byla obec Mezina zařazena mezi obce tzv. ostatního významu a funkci střediskové obce plnila obec Kočov. Následně pak byla Mezina přičleněna k městu Bruntál.
V roce 1974 byla na území obce vyhlášena stavební uzávěra. Výstavba v obci byla obnovena v roce 1985 až v souvislosti s vysídlováním obcí v zátopě vodní nádrže Slezská Harta. Administrativní částí města Bruntálu byla obec do roku 1990.

Současnost:

Obec Mezina se nachází v oblasti Nízkého Jeseníku, asi 4 km jižně od města Bruntálu. Je položena v mírně svažitém údolí mezi kopci a táhne se od Černého potoka v nadmořské výšce 476 m n.m. až po Venušinu sopku ve výšce 665 m n.m. Obcí prochází souběžně s nově regulovaným potokem silnice, na niž navazují krátké cesty k jednotlivým domům a stavením.

Jsou zde jak nově vybudované domy tak i vkusně upravené starší domy a dřívější hospodářské usedlosti. Toho dokladem je i památkové chráněná renovovaná hospodářská usedlost v pozdně empírovém slohu s bohatě členěnou fasádou - Vodičkův dům č. 53. Dávnou historii dokumentují i památkové chráněné stromy.

Mezina je menší obec s přibližně 300 obyvateli. Začátek a konec obce je označen obecním znakem, stejně tak i obecní úřad ležící ve středu obce. Nedaleko odsud se nachází pohostinství Mezinka se zahrádkou. V obci je několik ubytovacích zařízení, restaurátorská a zámečnická dílna.

K historickým památkám obce patří bezesporu kostel Nejsvětější Trojice s lucernou z roku 1778, s ohradní zdí renovovanou v roce 2003 a parkovou úpravou přilehlých ploch. V břehu za silnicí nad kostelem byl upraven bývalý památník obětem 1. světové války, vysázen tufovými kameny a ozdoben měděným srdcem s nápisem "Všem lidem dobré vůle". Nad kostelem stávala škola, ale byla zničena požárem. Pod kostelem můžeme vidět zachovalou hasičskou zbrojnici, kterou čeká rekonstrukce. Mezina je rodištěm malíře Jesenicka Aloise Fischera.

K největším přírodním pozoruhodnostem obce patří chráněný přírodní útvar Venušina sopka (665 m n.m.) a přírodní památka Lávový proud u Meziny vytvářející kamenné varhany z olivinického čediče. V katastru obce najdeme také pramenitou vodu vytékající z vyčnívající trubky u silnice a o pár metrů dál vede lesní cesta k pozoruhodným skalním útvarům složeným z pravidelně tvarovaných kamenů s kvádrovitou odlučností.

V obci jsou pořádány různé kulturní a sportovní akce - na počátku roku je to dětský karneval, na jaře pak MDŽ, posezení pro seniory a májový koncert v kostele, v létě dětský den a divadlo, nocování na obecním úřadě s dětmi, táborák, v srpnu posvícení a běh o Mezinský bodlák, před vánocemi se ženy učí dělat adventní věnce a děti mají Mikulášskou besídku a rozsvícení vánočního stromku, o vánocích pak adventní koncert v kostele a na Štědrý den je v kostele Betlémské světlo. Po celý rok probíhají tématicky zaměřené kavárničky. V obci vychází měsíčník Mezinský bodlák noviny pro všechny občany.
V létě je Mezina cílem cyklistů, houbařů i pěších turistů a díky blízkostí přehrady Slezské Harty vhodnou zastávkou rybářů a ostatních návštěvníků. V zimě zde za dobrých sněhových podmínek najdou vyžití běžkaři.

V rámci rozvoje obce a územního plánu se v obci budují nové domy, plánuje se výstavba sportovního hřiště v horní části obce a odpočívadla pro cyklisty i pěší turisty v dolní části.
Na polích nad Mezinou pod Venušinou sopkou by mělo v budoucnu vzniknout golfové hřiště se zázemím a golfovým klubem, sportovní areál pro odbíjenou, badminton, softbal, kuželnu a kulečník. V další lokalitě má vzniknout hotel a autocamping.

Obec Mezina má díky své poloze - v blízkosti města Bruntálu a přehrady Slezské Harty -díky rozmanité přírodě i vlastnímu charakteru obce perspektivu dalšího rozvoje.

Pozoruhodnosti obce Meziny:
Statek č. 53 s areálem - pozdně empírová statek s poměrně bohatě řešenou fasádou. Zděná přízemní budova složitého půdorysu s klenbami i fabionovými stropy. Znehodnující úpravy koncem 20století. Součástí je zděná ohradní zeď s dřevěnou branou a brankou. Ke statku patří zděné přízemní hospodářské budovy z poloviny 19.století. Chlévy zaklenuty.

Chráněné stromy
Byly vyhlášeny 4 památné stromy
Dub letní (Quercus robur) u statku Slovákových na pozemku č.p. 1396/1
Lípa velkolistá ( Tilia platyphylla) na pozemku manželů Kohoutových, bývalá hájenka na
konci obce
Javor mléč na pozemku manželů Janečkových na začátku obce.
Javor klen na pozemku ve vlastnictví pana A. Daňka.

Farní kostel Nejsvětější Trojice
jednolodní zděná architektura z roku 1777, zaklenutá valenou klenbou. Sakristie přistavena. Úpravy v roce 1822 a ve 2.pol.20století.
Ohradní zeď kolem hřbitova z lomového kamene vymezující areál - kovové brány vstupu osazeny mezi dvěmi zděnými omítnutými pilíři. Opravena v roce 2003.

Památník
obětem 1. světové války, vysázen tufovými kameny a ozdoben měděným srdcem nápisem "Všem lidem dobré vůle".

Venušina sopka
Východní předhůří Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou Pradědem (1491m n.m.) tvoří rozsáhlá skupina Nízkého Jeseníku, složená z několika vrchovin a plošin. Největší z vrchovin je pojmenovaná podle centra oblasti - Bruntálská, zde je nejvyšší hora Nízkého Jeseníku -Slunečná (800m n.m.).Podle Slunečné je pojmenováno pásmo vrchů táhnoucích se od Moravského Berouna po údolí řeky Moravice. Slunečná vrchovina je páteří Bruntálské vrchoviny, kterou doplňuje nejmladší geologický útvar v České Republice - Jesenické sopky.
Je obtížné si představit obrovské časové rozpětí uvedených horských útvarů: podkladem Nízkého Jeseníku jsou horniny utvořené v nejstarším období planety Země v prvohorách, asi před 320 miliony let, síly, které utvořily kužely Jesenických sopek zde působily jen před asi jeden a půl milionem let, na přelomu třetihor a čtvrtohor. Žhavá hmota země, magma, se prorvala nejmladším zlomem zemské kůry v České republice a jakoby odpočívala a znovu nabývala výbušné energie, proto jsou Jesenické sopky vrstevnaté, tvořené z materiálu eruptivního- tufu (vyvrženého výbuchem) a výlevného - lávy. Proto se sopky nazývají stratovulkány.
Venušina sopka ( 655 m n.m.) nad Mezinou - pojí se s ní pěkná zeměpisná hříčka, kterou vyslovil bruntálský botanik prof. Diener, že na Sicílii pod sopkou Etnou je město Messina a u nás pod Venušinou sopkou je obec Mezina.
Venušina sopka dosud nebyla prohlášena za chráněné území, ale přírodní památkou je jeden z jejich dvou lávových proudů, tekoucích severovýchodním směrem a pokrývajících terasové štěrkové podloží Černého potoka. Vrchol sopky tvoří rezavě zbarvené strusky a sopečný písek, které byly v minulosti intenzivně těženy jako stavební materiál. Roste zde vzácná rostlina rozchodník žlutý.

Přírodní památka Lávový proud u Meziny je v rozloze asi 2 hektarů. Zatím co ve spodní části byl čedič těžen především komorovým způsobem, v horním lomu byla odkryta rozsáhlá stěna, kde sloupcovitá a vějířovitá odlučnost trojklonného čediče s hojnými vyrostlinami drahého olivínu vytváří krásné "varhany".Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus školka sportoviště

Fotogalerie

Mezina 1 Mezina 2 Mezina 3 Mezina 4 Mezina 5 Mezina 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí