Mělník

Přidat údaj - nahlásit změnu
Mělník


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Nám. Míru 1, 276 01 Mělník
Primátor/Starosta: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Petr Kowanda
Tel.: +420 315 635 101, 315 635 105, 315 635 111
Mobil: +420 607 050 836, 607 051 623
Fax: +420 315 635 110
E-mail:
Web: www.melnik.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 18774

Rozloha obce/města v ha: 2497

První písemná zmínka: 1274

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:30 - 11:30   12:30 - 18:00
Středa: 7:30 - 11:30   12:30 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 13:00Prezentace:

Věnné město českých kněžen a královen:
- perla na soutoku dvou největších českých řek Labe a Vltavy
- město s tradicí pěstování vinné révy

Místo, kde se rozkládá město Mělník, bylo osídleno již v pravěku a od 9. století je zde doloženo hradiště patrně nazývané Pšov. V roce 1274 je Mělník poprvé zmiňovaný v listině krále Přemysla Otakara II. jako město. Tento panovník udělil Mělnickým privilegovaný podíl z obchodu po Labi. Středověké město bylo chráněno hradbami, z nichž do dnešní doby nejzachovalejší částí je Pražská brána, která představovala jihovýchodní vstup. Ve věži brány pobýval branný, jehož povinností bylo hlídat tento vstup do města a také bránu ráno otvírat a večer zavírat. Dnes je v prostorách této věže umístěna galerie a kavárna s možností výhledu na město.

Karel IV. prohlásil Mělník trvale věnným královským městem, což znamenalo, že byl společně s dalšími 8 věnnými městy od počátku 14. století odkazován českými králi jejich manželkám a stal se tak zdrojem důchodů českých královen. Z královen, které sídlily na zdejším původně románském, později gotickém hradu, jmenujme například manželku Přemysla Otakara II. – Kunhutu Uherskou, Elišku Přemyslovnu – manželku Jana Lucemburského a Johanku z Rožmitálu – manželku Jiřího z Poděbrad. Gotický hrad se během 16. století začal proměňovat v renesanční zámek s otevřenými arkádami a sgrafitovou výzdobou a sto let poté byl ještě rozšířen o barokní křídlo.V současnosti je zámek v majetku rodu Lobkowiczů. Je zde kromě obytných prostor jeho majitele, také expozice uměleckých prací barokních mistrů, soubor map a vedut a ukázka šlechtického interiéru. Krom zmiňovaných prostor, lze navštívit i zámecké vinné sklepy s možností degustace vín z produkce lobkowiczkého vinařství, včetně zdejšího vína Ludmily. Právě vinařství má na Mělníku dlouholetou tradici a díky němu získalo město v minulosti na věhlasu. Vinnou révu sem nechal z Burgundska dovézt Karel IV. a zřídil na ochranu vinic zvláštní perkmistrovský úřad.

Za zmínku také stojí mělnické náměstí Míru s hodnotnými měšťanskými domy a budovou radnice se zachovalým gotickým arkýřem kaple sv. Barbory. Vedle radniční budovy se nachází bývalý kapucínský klášter, dnes sídlo Regionálního muzea, jehož expozice jsou mimo jiné zaměřeny na vinařství a historii výroby kočárků.

Hodnotnou památkou, která se skrývá pod náměstím Míru, je systém podzemních chodeb představující unikátní hornické dílo, jež v minulosti sloužily ke skladování zásob a také jako útočiště pro obyvatele města v neklidných dobách. V současnosti je veřejnosti zpřístupněná část těchto prostor, které vedou k 54 metrů hluboké a 4,54 metrů široké studni – nejširší známé studni v České republice.

Mezi významné památky ve městě jistě patří i chrám sv. Petra a Pavla, jenž se řadí svým založením mezi nejstarší kostely v Čechách. Je možné také vystoupat do kostelní věže, odkud lze spatřit daleké i blízké okolí včetně památné hory Říp a Českého středohoří. Pod presbytářem kostela se nachází veřejnosti přístupná kostnice. O dnešní podobu kostnice se zasloužil profesor Jindřich Matiegka – zakladatel antropologie u nás, společně s významným mělnickým rodákem Jiřím Malým, který byl dalším výrazným představitelem tohoto oboru. S Mělníkem jsou také spjati další významní rodáci – Jaroslav Krombholc, dlouholetý dirigent Národního divadla a symfonického orchestru Čs. rozhlasu a také Josef Straka – významný československý veslař, sedmnáctinásobný mistr republiky.

Z kulturních akcí, které se na Mělníku konají, nelze opomenout folklórní festival Mělnický Vrkoč konaný v červnu, varhanní koncerty, které rozeznívají chrám sv. Petra a Pavla od června do září a zářijové slavnosti vína Mělnické vinobraní s programem různých uměleckých žánrů a ohňostrojem. Kromě kulturních akcí, je zde nabídka pestrého sportovního vyžití v letním koupališti i krytém bazénu, na tenisových kurtech či na turistických a cyklistických stezkách. Některé z nich nás zavedou do nedaleké Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, jedné z nejkrásnějších přírodních oblastí Čech, kde lze obdivovat rozeklaná údolí s pískovcovými skalami a malebnými vesnicemi se zachovalými objekty lidové architektury.Oznam města/obce:

Měsíčník Mělnická radnice
www.melnik.cz/mesicnik-melnicka-radnice/d-1118/p1=1031

Sportovní organizace
www.melnik.cz/sportovni-organizace/ds-1246/p1=2039

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna koupaliště lékárna policie pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična ubytování vlak welness

Fotogalerie

Mělník 1 Mělník 2 Mělník 3 Mělník 4 Mělník 5 Mělník 6 Mělník 7 Mělník 8 Mělník 9 Mělník 10 Mělník - chrám sv. Petra a Pavla Mělník 11

Odkazy/linky

Kalendář akcí
www.melnik.cz/ap

Turistické informační centrum Mělník
www.melnik.cz/turisticke-infocentrum/ds-1025/p1=1043

Mělnický turistický portál
www.melnik.info/

 

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí