Máte informace o turistických značkách v ČR?

Turistické značky

Turistické značky

Území České republiky má jednu z nejdokonalejších a nejhustších sítí turistického značení pro pěší turistiku na světě.

V České republice je systém značení tradicí Klubu českých turistů, který již od roku 1889 postupně zpřístupňuje řadu krásných zákoutí celé země. V současnosti je v České republice kolem 40 000 km turistických značených tras pro pěší, lyžaře a cyklisty.