Lužice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Lužice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Lužice 89, 435 24 Lužice
Primátor/Starosta: Ing. Radek Stehlík
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Jindřich John
Tel.: +420 476 110 172
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.luzice.eu

Obecné informace

Počet obyvatel: 363

Rozloha obce/města v ha: 5558

První písemná zmínka: 1226

Úřední hodiny:

Pondělí: 08:00 - 11:30 12:30 - 15:30

Středa: 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00Prezentace:

Malebné vesničce, která se nachází v Ústeckém kraji. Lužice leží uprostřed nevelikého údolí, obklopena lesy které byly díky výskytu dubu pýřitého (dub šípák) prohlášeny roku 1993  za přírodní památku spadající do Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Přírodní podmínky v okolí Lužice jsou vhodné pro rybolov, turistiku a cykloturistiku. Obec je součástí trasy cyklomagistrály Most-Doksy.  

Z HISTORIE OBCE LUŽICE

Zmínky o našich předcích se v historických pramenech poprvé objevují v roce 1226 v listině doksanského probošta, kde jsou zmíněni Krasen a Konrád z Lužice (Crassin a Cunrado de Lusic). Snad stejného rodu byl i Předbor z Lužice zmíněný v roce 1239. Další zmínka z roku 1251 uvádí, že Přemysl markrabí (pozdější král Přemysl Otakar II., v té době markrabě moravský) potvrzuje držení vsi Lužice rytířům domu sv. Jana Křtitele (johanité).

Od 14. století je v místě připomínán farní kostel sv.Augustina, jehož podacími pány byli v roce 1363 Ota a Jindřich z Lužice,  v roce 1377 a 1398 Ota z Bergova,  v roce 1401 Otík a Eliška, vdova po Heřmanovi ze Stupic, v roce 1406 Mikuláš z Čečvic atd. Čečvicové drželi Lužici do roku 1453, kdy ji Mikuláš z Čečvic prodal Janovi ze Všechlap. Od jeho potomků koupili ves s tvrzí v roce 1549 Lobkovicové a připojili ji k Bílině. Později připojili Lobkovicové Lužici ke statku Libčeves, kde setrvala až do konce patrimoniální správy (1850).

Obec Lužice tvoří dvě vsi: Lužice a Svinčice. Historie Svinčic je od historie Lužice odlišná. Ves Svinčice se připomíná již v roce 1207 jako majetek cisterciáckého kláštera v Oseku. Ves tomuto klášteru patřila až do roku 1850, s výjimkou let 1420 – 1463, kdy byla v držení šlechty. Ve vsi byl dvorec odprodaný klášterem v roce 1577 Hynkovi Rausendorfovi ze Špremberka. U tohoto dvorce vznikla tvrz později v držení rodu Štampachů a pak Tomáše Tyzla z Doltic, jemuž v roce 1623 byl poplužní dvůr a tvrz konfiskovány za účast ve stavovském povstání v letech 1618 – 1620. Tuto část Svinčic nakonec získal klášter v Oseku a připojil ji ke svému statku Pařidla u Mostu.

 

Věhlas Svinčic je spojován s jezdeckým sportem. Jak Lužice, tak Svinčice jsou svými katastry součástí Českého Středohoří. Na nich je zaznamenán výskyt vzácného dubu šípáku (Quercus pubescens) a koniklece lučního (Pulsatilla pratensis).

 Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus kanalizace pošta školka sportoviště

Fotogalerie

Lužice 1 Lužice 2 Lužice 3 Lužice 4 Lužice 5 Lužice 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí