Loket

Přidat údaj - nahlásit změnu
Loket


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket
Primátor/Starosta: Ing. Mgr. Petr Adamec
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Jan Hadrava
Tel.: +420 352 359 725, 352 684 053
Mobil: +420 606 612 017
Fax: -
E-mail:
Web: www.loket.cz mu.loket.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 3083

Rozloha obce/města v ha: 2674

První písemná zmínka: 1234

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:00 - 12:00   13:00 - 18:00  
Středa: 7:00 - 12:00   13:00 - 18:00 Prezentace:

Město Loket se nachází v ohybu řeky Ohře, která zde obtéká vyvýšené místo připomínající ohnutou paži, odtud pochází i název Loket. Historie města sahá do dávné minulosti. První písemná zmínka je z roku 1234, ale toto strategicky významné místo bylo osídleno už kolem 6. století slovanskými kmeny. Vznik kamenného hradu spadá do 2. poloviny 12. století, což dokládají některé části hradu v románském slohu. Město s hradem je důležitým článkem obranného systému koruny české.

Čeští panovníci si uvědomují význam města a udělují Loketským řadu výhod. V souvislosti s kolonizací zavádí Přemysl Otakar II. manský systém. Manové jsou osvobozeni od všech soudů v království, podléhají králi, jejich majetek je dědičný, v případě nebezpečí jsou ale povinni bránit hrad. Město získává práva a výhody královských měst. Situace se mění až za císaře Zikmunda, který v roce 1434 zastavil hrad. Držitelem se stal Kašpar Šlik. Nastává období konfliktů, protože se Loketským nelíbí, jak jim Šlikové omezují jejich práva. Mezi způsoby použité v tomto konfliktu patří i úmyslný požár v roce1437, při kterém vyhořelo město i s kostelem, a vážně byl poškozen i hrad. Majetek byl Šlikům zabaven v roce 1547 za podporu stavovského povstání. Pak je opět hrad zastaven pánům z Plavna. Město vykoupilo zastavené panství v roce 1598.

Třicetiletá válka poznamenala Loketsko, město se přidalo na stranu protestantů a bylo potrestáno odebráním statků, hrad přešel pod správu císařského rychtáře. Císařská posádka zůstala v Lokti tři roky (1645 – 1648). Později císař vrátil hrad městu, ale ten už byl využíván jen k hospodářským účelům. Velkou část pak zničil i požár v roce 1725. Na začátku 19. století je na hradě zřízeno vězení krajského a okresního soudu. Ve městě je taktéž založena porcelánka bratry Haidingerovými. Dochází i k výrazné přestavbě města. Jsou strženy městské brány. Mění se podoba náměstí, které se díky novému mostu z roku 1835 stává průjezdným. V roce 1877 je město spojeno železnicí s Novým Sedlem. V roce 1907 je založeno muzeum v markraběcím domě . Česká škola je otevřena v roce 1925. V době okupace je v Lokti zřízen zajatecký tábor. 5. května 1945 je podepsána kapitulace a 7. května je město obsazeno americkými vojáky.

Památky ve městě: www.loket.cz/pamatky/Oznam města/obce:

Loketské listy
mu.loket.cz/?section_id=7745

Aktuality
www.loket.cz/mesto-informuje/

Spolky a organizace
www.loket.cz/organizace-spolky/

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna koupaliště lékárna policie pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična ubytování vlak welness

Fotogalerie

Loket 1 Loket 2 Loket 3 Loket 4 Loket 5 Loket 6 Loket 7 Loket 8 Loket 9 Loket 10 Loket 11 Loket 12

Odkazy/linky

Kultura
www.loket.cz/kultura/

Kulturní akce
www.loket.cz/kulturni-akce/

Ubytování ve městě
www.loket.cz/ubytovani/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí