LIDEČKO - Úprava pomníku padlých v obci Lidečko

Zastupitelstvo obce rozhodlo u nutnosti rekonstrukce pomníku padlých včetně změny jeho natočení. Byla podána žádost o dotaci, která měla za cíl provést úpravu pomníku padlých a celého okolí tak, aby dané místo bylo důstojným místem pro pietu a připomínkou těžkých historických událostí. Natočení pomníku nebylo moc šťastné, protože zde nebyl prostor na pietní akce a pomník otočením na silnici I/57 zanikal.

Z důvodu pravidelného připomínání významných tragických událostí v dějinách národa i obce bylo nutné mít k tomu prostor, který je důstojným a jasným signálem, že si obec váží obětí občanů za svobodu a vnímá důležitost připomínání těžkých chvil v historii národa i obce Lidečko. Žádost byla podána dle výzvy na Zlínský kraj.

Žádost o dotaci byla úspěšná a Obec Lidečko získala dotaci v rámci podprogramu na podporu obnovy venkova 2015 ze Zlínského kraje ve výši 150.000,- Kč což činí 40 % z celkových nákladů na realizaci projektu. Zbývající částku zaplatila Obec Lidečko ze svého rozpočtu. I díky dotaci se podařilo místo piety pěkně opravit a tím i připomenout důležitost úcty k našim předkům padlých za naši svobodu.

Více na: www.lidecko.cz