LIDEČKO - Revitalizace středu obce Lidečko – II. etapa

Obec Lidečko získala dotaci na realizaci projektu „Revitalizace středu obce Lidečko – II. etapa“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení funkčnosti středu obce v návaznosti na občanskou vybavenost a služby s důrazem na zvýšení kvality života a atraktivity obce Lidečko.

Projekt zahrnoval komplexní revitalizaci lokality v centru obce – v okolí obecního úřadu a prostoru v blízkosti sportovního areálu. Předmětem projektu byly stavební úpravy a rekonstrukce stávajících zpevněných ploch (parkoviště), a to místní komunikace, spojovacího chodníku podél sportovního areálu mezi centrem obce a částí obce směrem k Horní Lidči a místní části Račné, rekonstrukce kanalizačního systému pro odvod dešťových vod, doplnění stávajícího mobiliáře, terénní a sadové úpravy veřejných ploch v rámci řešeného prostoru.

Více na: www.lidecko.cz