Libochovany

Přidat údaj - nahlásit změnu
Libochovany


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Libochovany 5, 411 03 Libochovany
Primátor/Starosta: Miroslava Vencláková
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Eliška Pláničková
Tel.: +420 416 746 129, 416 746 135
Mobil: +420 606 544 553
Fax: +420 416 746 135
E-mail:
Web: www.libochovany.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 592

Rozloha obce/města v ha: 855

První písemná zmínka: 1056

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 14:00  17:00 - 19:00
Úterý: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 14:00  16:00 - 18:00
Čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 12:00Prezentace:

Na pravé břehu Labe, v příjemně tvarované kotlině oblasti Českého středohoří, leží jedna z nejstarších obcí litoměřického okresu. Její obyvatelé jsou vzpomínáni již v prehistorické době, kdy ve zdejší lokalitě našli poutníci příhodné místo k budování přístřeší. Nálezy, které byly objeveny především při stavbě dráhy, jsou uloženy v muzeích v Drážďanech, Vídni, Ústí nad Labem a Litoěmřicích. Jsou to nejen kosterní pozůstatky našich dávných předků, ale i spony, závity, popelnice, jehlice a kruhy bronzové i zlaté. Největší vykopávky podnikl dr. Lenz z geologického říšského ústavu ve Vídni v r. 1873.

První zprávu o vsi lze najít v tzv. "Základací listině kapituly litoměřické" z let 1056 -1058 n.l., v textu vydaném Spytihněvem II., kde je uvedeno, že zdejší obyvatelé se živili především rybařením na Labi. Písemná zmínka o založení obce je z roku 1218 v listinách potvrzených Přemyslem Otakarem I.

V současném obecním zastupitelstvu pracuje 7 zvolených zástupců. Před tímto týmem stojí nelehký úkol zajištění plynofikace celé obce a poté zajištění vybudování poldrů proti přívalovým vodám, které se do obce takřka pravidelně v jarních měsících přivalí z okolních kopců. Naši předkové totiž přesně věděli, kam odvést vodu a pole rozdělili cestami a hrázemi. Ty byly v nedávné minulosti odstraněny v rámci nesmyslného zcelování pozemků v kopcovitém terénu byl vodnímu živlu poskytnut prostor volného rozlévání do kotliny. Všichni ale doufáme, že se nám plány navržené do územního plánu postupně podaří uskutečnit.

Pamětihodnosti

Kaple na Hrádku - byla zřízena na místě bývalé tvrze - dřevěná, na zděných základech a to v r. 1759 Ondřejem Waldmanem, lesníkem ve službách lovosické vrchnosti. Zasvěcená je Panně Marii, v devadesátých letech obnovená za pracovní účast a místních farníků a nemalého finančního přispění věřících z Moravy. Přilehlé obce se snaží udržet tradici a pořádají zde každoroční májové poutě.

Kostel v Libochovanech - do současné podoby dotvořili místní obyvatelé a věřící z širšího okolí koncem minulého století, kdy byl stržen starý nevyhovující dřevěný svatostánek, mající kořeny již v roce 1460. Tehdy majitel Mathes von Fiala nechal na dolním konci vsi postavit kapličku Panny Marie s malým zvonečkem a ta byla později přestavěna na kostel Narození Panny Marie. V roce 1893 bylo rozhodnuto vystavět kostel nový. Za vydatné stavební pomoci místních obyvatel a finanční sbírky uspořádané mezi nimi byl kostel během dvou let postaven a 9. června 1895 vysvěcen. Od roku 1861 měly Libochovany i faru, kterou spravoval farář Franz Pohnert.

Socha sv.Anny - na návsi v Libochovanech stojí obnovená socha zasvěcená sv. Anně, kterou obec nechala postavit v roce 1826. Její devastaci v sedmdesátých letech napravilo zastupitelstvo obce v roce 1998, kdy byla socha zrestaurována pražskou restaurátorskou dílnou pana Zdeňka Nováka a opětovně vysvěcena litoměřickým vikářem panem mgs. Havelkou.Oznam města/obce:

Zpravodaj
www.libochovany.cz/zpravodaj/ds-6500/p1=6409

Akce
www.libochovany.cz/pozvanky-na-kulturni-akce/ds-2875/p1=6379

Spolky a sdružení
www.libochovany.cz/tj-sokol-libochovany/ds-4194/p1=6387
www.libochovany.cz/hc-libochovany/ds-7026/p1=6386

 

Služby:

autobus doktor pošta škola školka

Fotogalerie

Libochovany 1 Libochovany 2 Libochovany 3 Libochovany 4 Libochovany 5 Libochovany 6 Libochovany 7 Libochovany 8 Libochovany 9

Odkazy/linky

Sport
www.libochovany.cz/pozvanky-na-sportovni-akce/ds-3075/p1=6384

Turistika
www.libochovany.cz/turistika/d-141674/p1=6257

Ubytování
www.libochovany.cz/turisticka-ubytovna/ds-4062/p1=6433


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí