Libiš

Přidat údaj - nahlásit změnu
Libiš


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Mělnická 579, Libiš, 27711 Neratovice 1
Primátor/Starosta: Mgr. Pavlína Komeštíková
Náměstek primátora/Místostarosta: Marcel Eder
Tel.: +420 315 687 553, +420 315 682 748
Mobil: +420 605 262 959
Fax: +420 315 687 553
E-mail:
Web: www.libis.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 2248

Rozloha obce/města v ha: 713

První písemná zmínka: 1323

Úřední hodiny:

Pondělí: 8.00 - 11.00  12.00 - 16.45
Středa: 8.00 - 11.00  12.00 - 16.45Prezentace:

Na území dnešní Libiše žili lidé s určitostí již v době mladší doby kamenné (neolit). Dokazují to nesčetné archeologické nálezy (celkem třiatřicet), z nichž nejstarší jsou neolitický kopytový klín a kamenný sekeromlat. Kromě nástrojů se nalezly i kostrové hroby skrčenců. 

První znímka o obci se v historických pramenech objevuje v roce 1323, kdy je zmíněn Protiva z Libiše (Protywa de Lubisse). 

Obec sloužila jako zemědělské zázemí Prahy ve vlastnictví pražské nižší aristokracie, měšťanů, Břevnovského kláštera, pražské a posléze mělnické obce. Obyvatelé byli hlavně rolníky. V průběhu 14. století se ves rozdělila na více samostatných statků a vlastnické vztahy jsou značně komplikované a nepřehledné.

Důležité místo v dějinách obce má historický přívoz přes řeku Labe zvaný Štěpánův. Ležel na významné středověké dálkové obchodní cestě spojující Prahu s Mělníkem a pak se vzdálenějšími cíli, jakými byli například Žitava. Důležitost labského přívozu u Libiše potvrzuje existence tvrze v jeho těsné blízkosti.

Štěpánův přívoz fungoval po řadu století, až v roce 1912 jej nahradil most.

V souvislosti s přívozem lze zmínit pověst o sv. Vojtěchovi, který byl údajně od pohanských přívozníků ztýrán, když odpočíval po cestě, sedě na jednom balvanu. Tuto událost údajně připomíná zmíněný balvan, stojící uprostřed kaple sv. Vojtěcha ze 17. století v nedalekém Hájku. Pověst pravděpodobně odráží příběh mučednické smrti, kdy byl sv. Vojtěch při své misi v Prusku po vystoupení z lodi na jednom z ostrovů udeřen veslem, proboden sedmkrát oštěpem a nakonec sťat. Jedním z atributů sv. Vojtěcha je veslo. 

Historie:
http://www.libis.cz/historie.htmOznam města/obce:

Zpravodaj Libišská radnice:
http://www.libis.cz/libisska_radnice.htm

Služby:

autobus doktor knihovna lékárna pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště vlak

Fotogalerie

Libiš 1 Libiš 2 Libiš 3 Libiš 4 Libiš 5 Libiš 6

Odkazy/linky

Kultura:
http://www.libis.cz/kultura_v_obci.htm

Knihovna:
http://www.libis.cz/knihovna.htm


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí