Laškov

Přidat údaj - nahlásit změnu
Laškov


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Laškov 1, 798 57 Laškov
Primátor/Starosta: Jedlička Ladislav
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Pavel Spáčil
Tel.: +420 582 378 617, 582 378 821
Mobil: +420 776 144 114, 721 112 248
Fax: +420 582 378 821
E-mail:
Web: www.laskov.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 583

Rozloha obce/města v ha: 1286

První písemná zmínka: 1349

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00   13:00 - 16:00

Úřední hodiny matrika:
Středa: 8:00 - 12:00   13:00 - 18:00 Prezentace:

Vesnice 8,5 km vzdálená východně od bývalého okresního soudního města Konice a 17 km severozápadně od nynějšího okresního města Prostějov kam patří od roku 1960. Dříve patřil Laškov do politického okresu Litovel. Nadmořská výška je nejnižší 275 m n.m. a nejvyšší 335 m n.m.. Název Laškov je pravděpodobně odvozen od staročeského osobního jména Lašek , Lech. Prvním známým majitelem Laškova byl Beneš (Benedikt) z Opatovic, který se psával též z Laškova. V zápise v Zemských deskách pro kraj Olomoucký z roku 1350 se dočteme: „Nota Dominus Jesco de Bozcowycz dedit medium laneum in Wodierat Benessio de Lascow pro Molendino in opatovicz cambiendo pro uera hereditate.“ Volně přeloženo: „Ješek z Boskovic vyměnil půl lán ve Voděradech s Benešem z Laškova za mlýn v Opatovicích.

S rodem vladyků z Opatovic byli laškovští pokrevně spřízněni a měli také společný erb, tzv. "palečné" (ozubené) kolo. Další větev vlastnila blízký Ludeřov a její přídomky často kolísaly. Majetkové vazby k Opatovicím jsou ještě zřejmé ze zápisů z 1353-56, kdy se uvádí také Benešův bratr Bohuslav z Laškova. Podle intabulace z r. 1358 byli oba syny Přibky z Opatovic a jejího muže Lutka, který však nemusí být totožný s Ludéřem z Ludeřova, zmiňovaným v r. 1349. Lutek je zřejmě zkratkou Lutohněva a Lutohněv z Laškova, syn Bohuslava, se připomíná spolu s otcem r. 1385. Jeho ženou byla tehdy Kateřina z Chomutovic, která dosti záhy ovdověla, neboť r. 1407 je jejím druhým manželem Jiřík z Brodu Dcerou Bohuslava byla r. 1373 i Markéta, která se r. 1376 uvádí jako manželka Jana z Litenčic, Potomci Bohuslava sídlili na Laškově ještě r. 1412 - uvádí se Bohuslav a 1407 Anna, žena Jarka z Pěnčína.

Bohuslavou dcerou byla snad i Januše, která byla v l. 1388 - 98 manželkou Mikšíka Zuba ze Zdětína, který predikátu z Laškova také používal. Zda Václav z Laškova z 1390 - 1397 a Ctibor, jmenovaný Václavem r. 1391 byli Bohuslavovými syny, o nichž anonymně hovoří zápis z r. 1373, nelze rozhodnout. Bohuslav sám však způsobil, že se r. 1373 dědictví potomků ztenčilo prodejem dílu Laškova (5 hřiven grošů ročního platu na 4 lánech asi 92,52 ha )Bohuši Hechtovi ze Šincdorfu (Slavoňova), který Bernard Hecht r. 1384 přepustil lanškrounským Augustiniánům později přeloženým do Olomouce, kde se nazývali klášter Všech svatých na předhradí. Na tomto díle snad působily další osoby píšící se po Laškově - totiž r. 1390 Květoň a 1397 Zdich a Jiřík Jordán. Protože na konci 14. století se na Laškově vlastnicky podíleli ještě příbuzní z Ludeřova, manželé dcer, vladykové z Dubčan a Petr z Odunce, dosáhlo rozdrobení takového stupně, že o finančně náročné stavbě sídla nemůže být řeč. Bohuslavova větev však počátkem 15. stol. vymřela a ludeřovská větev se postarala o nápravu. Je zajímavé, že kolem roku 1500 byly v Laškově obecní lázně.

Více historie: www.laskov.cz/laskov/ms-2024/p1=2024Oznam města/obce:

Zpravodaj obce
www.laskov.cz/zpravodaj-obce/ds-1333/p1=2036

Služby:

autobus doktor pošta požární zbrojnice škola školka sportoviště

Fotogalerie

Laškov 1 Laškov 2 Laškov 3 Laškov 4 Laškov 5 Laškov 6 Laškov 7 Laškov 8 Laškov 9

Odkazy/linky

Kulturní a společenské akce
www.laskov.cz/aktuality-spolecenske-deni-obce/ds-2500/p1=2043


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí