Kutná Hora - Chrám sv. Barbory

Kutná Hora - Chrám sv. Barbory

Chrám sv. Barbory – Zřejmě nejslavnější kutnohorská památka. Kdysi slavné stříbrné město Kutná Hora a její bohatí mecenáši vynaložili nemalé prostředky na stavbu reprezentativního svatostánku. Přesto stavba chrámu dohromady zabrala více jak 500 let. Tři stanové střechy chrámu sv. Barbory vytvářejí poetickou dominantu panoramatu města Kutná Hora. Na vnitřním uspořádání a zaklenutí chrámu sv. Barbory se v pohusitské době nejvíce podepsala ruka pozdně gotických mistrů. Chrám byl zasvěcen svaté Barboře, hlavní patronce všech horníků a města Kutná Hora.

Zdroj: www.pamatky-kutna-hora.cz/pamatky/chram-sv-barbory