Kučeř

Přidat údaj - nahlásit změnu
Kučeř


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: 398 34 Kučeř 35
Primátor/Starosta: Bohuslav Bartůněk
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Marie Uhlířová
Tel.: +420 382 583 780
Mobil: +420 607 827 999
Fax: -
E-mail:
Web: www.kucer.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 182

Rozloha obce/města v ha: 1093

První písemná zmínka: 1488

Úřední hodiny:

Středa: 18:00 - 20:00 (zimní čas), 19:00 - 21:00 (letní čas)Prezentace:

Osudy vesnice byly až do husitských válek podřízeny městu Milevsku, později pánům ze Zvíkova. Dne 4.9.1612 prodal Jiří Ehrenreich ze Švamberka Zvíkov panu Jiřímu ze Švamberka, k tomuto majetku patřily i vesnice Kučeř, Květov, Jickovice, Velká, Rukáveč, Stehlovice, Jetětice, Branice, Osek, Vůsí, kostel na Červené na Vltavou a další.

Po bitvě na Bílé hoře Švamberkové tento majetek ztratili a tak přešel do vlastnictví Eggenbergů a roku 1710 Schwarzenbergů. Obec po dlouhý čas neměla vlastní školu. Děti musely docházet na Červenou, vzdálenou 5 km. Neschůdná cesta vedla lesem a kolem řeky Vltavy, byla velmi neschůdná a nebezpečná. Z toho důvodu zde docházelo k mnoha tragédiím - těžkým úrazům nebo utonutí. Červenská škola měla jenom jednu třídu a z blízkého i dalekého okolí sem docházelo kolem 300 dětí. Situace byla neúnosná, a proto 19.10.1872 podala obec žádost o zřízení vlastní školy. Začátkem roku 1873 -1874 byla v Kučeři otevřena samostatná jednotřídní škola. Posloužilo k tomu stavení čp. 38, které náleželo panu J.Kohnovi za roční nájemné 80 zl. Prvním zdejším učitelem byl Josef Pelich a vyučoval zde do roku 1876. Později se škola z nevyhovujících vlhkých prostor přestěhovala do podnájmu, do domu čp. 25 k panu Janu Novotnému za ročních 60 zl. Místnost brzy nepostačovala, žáků bylo mnoho a bylo zapotřebí postavit vlastní budovu. Po překonání různých neshod byla dne 30.3. 1876 stavba povolena. Místo bylo zvoleno proti rybníku, kde dříve stávala zvonice. Dne 9.12.1878 se začalo v budově učit. Druhá třída byla otevřena začátkem roku 1881. Dne 18.1.1882 do Kučeře začaly chodit i děti z Květova.

Později byla škola zrušena a místní děti dojíždějí do školy do Milevska. V místech, kde vede silnice do Velké, na křižovatce Jickovice - Sobědraž bylo v minulosti možné nalézt stopy starobylého hradiště. Byl to velký, pravidelný čtverec o straně asi 45 m, obehnaný náspem, v severním rohu s homolovitým pahorken, který pocházel pravděpodobně z věže. Okolo hradiště býval příkop. Kameny z tohoto místa byly vesměs použity při stavbě zdejší silnice. Tomuto místu se říkalo Hradiště nebo také Obrovy hroby. Dle místních se jedná o tajemné místo s dávnou minulostí. Podle pověsti v těchto hrobech leží obr otec, matka a děti. Pravděpodobně zde bývalo keltské sídliště. Návesní kaple svatého Václava je z roku 1881. Malby na kapli jsou dílem Oldřicha Pejši. Na kapli je tento nápis: Nedej zahynouti nám ni budoucím sv. Václave.Oznam města/obce:

Aktuality
Obec Kučeř: Titulní stránka (kucer.cz)

Služby:

autobus knihovna pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště

Fotogalerie

Kučeř 1 Kučeř 2 Kučeř 3 Kučeř 4 Kučeř 5 Kučeř 6 Kučeř 7 Kučeř 8 Kučeř 9 Kučeř 10 Kučeř 11 Kučeř 12

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí