Krupka

Přidat údaj - nahlásit změnu
Krupka


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Mariánské náměstí 22, 417 42 Krupka
Primátor/Starosta: PhDr. Ing. Zdeněk Matouš
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Ing. Jaroslav Dubský, Bc. Karel Rouček
Tel.: +420 417 803 101
Mobil: -
Fax: +420 417 803 101
E-mail:
Web: www.krupka-mesto.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 13260

Rozloha obce/města v ha: 4688

První písemná zmínka: 0

Úřední hodiny:

-Prezentace:

Město Krupka leží na jihovýchodním úpatí Krušných hor. Vznik starobylého hornického městečka je spojen s dobýváním cínu a datován na rozmezí 13. a 14. století. Původními obyvateli byli Slované, název města –Krupka- je odvozen od slovanského „krupý“, což znamenalo velký, silný. Rozmachem hornictví docházelo k přílivu obyvatelstva, hlavně z německých zemí. Vládnoucí vrchností byl od roku 1330 míšeňský šlechtický rod Koldiců, který držel krupské panství s malou přestávkou 166 let.

V 15. a 16. století město díky prosperujícím dolům bohatlo, vzkvétalo a hospodářsky se vyvíjelo. Koldicové posílili význam Krupky novými právy : právem vaření a výčepu piva, právem týdenního, výročního a solného trhu. Král Vladislav Jagellonský vydal roku 1478 erbovní list, kterým navíc přidělil městu vlastní znak a pečeť, právo pečetit červeným královským voskem a právo dosazovat purkmistra, radní a městské úředníky.

V 17. stol. se začaly objevovat potíže s důlní činností, odbyt vázl, nepříznivě ovlivnila dolování třicetiletá válka. Příchod průmyslového věku v 19. stol. s sebou přinesl rozvoj společenského života, v okolí Krupky vznikaly první hnědouhelné doly, byly postaveny továrny.

Město Krupka je spolu s Teplicemi, Dubím, Osekem a Duchcovem důležitou součástí regionu a díky své atraktivní poloze, bohaté historii a řadě významných památek se stává vyhledávaným centrem turistického ruchu.Oznam města/obce:

-

Fotogalerie

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí