Křenovy

Přidat údaj - nahlásit změnu
Křenovy


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Křenovy 29, 345 61 Staňkov
Primátor/Starosta: Vladimír Bufka
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Ing. Lenka Volkmannová
Tel.: +420 379 492 275
Mobil: +420 728 993 410, 607 574 453, 773 530 502
Fax: -
E-mail:
Web: www.krenovy.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 140

Rozloha obce/města v ha: 284

První písemná zmínka: 1379

Úřední hodiny:

Středa: 16:30 - 19:00Prezentace:

V nadmořské výšce 368 metrů, asi 5,5 km východně od Horšovského Týna se na obou stranách státní silnice směřující do Plzně rozkládá vesnice Křenovy. Mohylová pohřebiště v této lokalitě svědčí o osídlení již ve střední době bronzové. První písemná zmínka pochází z roku 1379, je to v berním rejstříku Plzeňského kraje ve tvaru Chrzenow. Tehdy byla ves rozdělená, jeden díl držel vladyka Svach, druhý náležel ke Krchlebům.

V roce 1390 koupil část Křenov klášter v Kladrubech, část klášterního zboží byla v 16, století zastavena statku v Puclicích. Ještě v Tereziánském katastru je uvedena příslušnost Křenov ke statku Puclice, jehož držitelem byl svobodný pán František Schirnding. Ve vsi je uvedeno celkem 11 hospodářů, jeden pekař, dále jeden panský hostinský a mlynář v panském mlýně. Je tu také poznamenáno, že obilí prodávali Křenovští do Horšovského Týna. Doprava obilí potahy byla jedna z forem roboty, další povinností bylo porážet dříví do milníků. Jako naturálie odevzdávali poddaní máslo a vejce. Ve skutečnosti koupil již v roce statek Puclice se Šlovicemi, tedy i Křenovy, Trauttmansdorff a připojil jej k panství Horšovský Týn.

V roce 1839 žilo v Křenovech 185 českých obyvatel ve 30 domech a jedna židovská rodina, v provozu byl stále mlýn a zájezdní hostinec. Ještě před zavedením povinné školní docházky v roce 1774 navštěvovaly křenovské děti školu ve Staňkově-vsi. Sem příslušeli i katoličtí farníci. Při reorganizaci státní správy a zavedení obecního zřízení v polovině 19. století byly Křenovy, tehdy oficiálně nazývané Křenové, samostatnou obcí v okrese Horšovský Týn, a to do roku 1869, kdy se stala ves osadou obce Puclice. Od roku 1890 byla již opět samostatnou obcí, tehdy oficiálně označovanou Křenová, později Křenov a až po roce 1910 Křenovy. Tehdy obec obývalo 244 lidí (maximální počet byl zaznamenán v roce 1900 - 264).Oznam města/obce:

-

Služby:

autobus kanalizace požární zbrojnice sportoviště

Fotogalerie

Křenovy 1 Křenovy 2 Křenovy 3 Křenovy 4 Křenovy 5 Křenovy 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí