Královské Poříčí

Přidat údaj - nahlásit změnu
Královské Poříčí


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí
Primátor/Starosta: Michal Kováč
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Miroslav Žáček
Tel.: +420 352 350 520
Mobil: +420 602 770 877, +420 725 580 301
Fax: +420 352 350 522
E-mail:
Web: www.kralovske-porici.eu

Obecné informace

Počet obyvatel: 765

Rozloha obce/města v ha: 1220

První písemná zmínka: 1240

Úřední hodiny:

Pondělí­ 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
Úterý 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
Středa 7:30 - 11:30, 12:00 - 18:00
Čtvrtek 7:30 - 11:30, 12:00 - 13:00
Pátek - pro veřejnost zavřeno

Úřední­ hodiny starosty a místostarosty

Pondělí­ 12:00 - 15:00
Středa 12:00 - 18:00

Schůzky mimo úřední hodiny jsou možné po předchozí domluvě.
 

Oteví­rací­ doba pokladny

Středa 7:30 - 11:30, 13:00 - 17:00Prezentace:

Vznik Královského Poříčí můžeme datovat přibližně do dvacátých a třicátých let 13. století. Brzy po založení byl vystavěn kostel zasvěcený v té době velmi oblíbené svaté Kunhutě. Výjimečné, až dominantní postavení kostela v obci v nejstarší době jejího vývoje dokládá skutečnost, že po celá tři století nejsou k dějinám Královského Poříčí zachovány jiné historické prameny, než ty, které se vztahují k této církevní instituci.Obec Královské Poří­čí­ se za poslední­ch 20 let změnila a je pro své obyvatele domovem, ve kterém můžete spokojeně ží­t. Pří­mo v mí­stě je zajištěna většina nutných základní­ch potřeb.

Je zde vybudovaná krásná mateřská školka. Základní­ škola má 1. - 5. roční­k. Všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní­ a v poslední­ch letech se škola zapojila i do několika mezinárodní­ch projektů. V rámci restrukturalizace školství­ v Karlovarském kraji došlo k tomu, že v obci byla zrušena výuka stavební­ch oborů a přesunuta do Sokolova. Současné využití­ části objektů, které škola opustila, je po přebudování­ na domov pro seniory rovněž pří­nosem, i vzhledem k počtu pracovní­ch mí­st, která zde vznikla. V obci ordinuje praktický lékař. Rovněž byla udržena i pošta. Nově vybudovány jsou všechny inženýrské sí­tě. Pitná voda, oddí­lná kanalizace, rozvod zemní­ho plynu, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení­, telefon, rozvody tepla a teplé užitkové vody, rozvody elektřiny a internetu. Desí­tky milionů korun jsou tak zakopány v zemi. V majetku obce je i výmění­ková stanice. Je funkční­ i vodovod užitkové vody.

Historie

Původní­ německý název obce Königswerth je složenina ze slov König - královský a Werth, znamenají­cí­ území­ u vody.Bezpochyby připomí­ná, že toto mí­sto patřilo v době založení­ vsi k pozemkům v pří­mé držbě krále a pod jeho vrchní­m dohledem bylo osí­dleno. Poprvé se jméno Královské Poří­čí­ objevuje pí­semně zachyceno v listině z roku 1240, kterou český král Václav I. (1230 - 1253) uděluje řádu kří­žovní­ků s červenou hvězdou, založeném v Praze jeho sestrou Anežkou, patronátní­ právo na kostel v Sedlci, jeho filiální­m kostelům v Lokti a Královském Poří­čí­. I když se tato listina ztratila, při rekonstrukci kostela Sv. Kunhuty probí­hají­cí­ na počátku devadesátých let tohoto století­ byly objeveny románské prvky jednoznačně potvrzují­cí­ výjimečné stáří­ kostela Sv. Kunhuty, odpoví­dají­cí­ počátkům 13. století­. Kostel nestál zcela jistě osamocen, avšak první­ soupis obyvatel obce je uveden teprve v loketském urbáři z roku 1522, kdy ves Královské Poří­čí­ patřila mezi největší­ v panství­ Š liků ze Sokolova. Při farách vznikaly první­ mí­stní­ školy. Existenci školy v Královském Poří­čí­ dokládá výslovně až zápis z roku 1596 a pozdější­ zmí­nky v historických pramenech potvrzují­, že zdejší­ škola měla dosti pravidelný provoz, který zásadně nenarušily ani velké konfesijní­ změny.

Více historie: www.kralovske-porici.eu/?show=page&ad=5Oznam města/obce:

Aktuality
- www.kralovske-porici.eu

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna pošta restaurace škola školka sportoviště ubytování

Fotogalerie

Královské Poříčí 1 Královské Poříčí 2 Královské Poříčí 3 Královské Poříčí 4 Královské Poříčí 5 Královské Poříčí 6 Královské Poříčí 7 Královské Poříčí 8 Královské Poříčí 9 Královské Poříčí 10 Královské Poříčí 11 Královské Poříčí 12

Odkazy/linky

O Královském Poříči
www.kralovske-porici.eu/?show=page&ad=4

Náučná stezka
www.kralovske-porici.eu/?show=page&ad=7


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí