KRÁLOVICE - Zateplení kulturního domu čp. 27

KRÁLOVICE - Zateplení kulturního domu čp. 27

- zateplení obvodového pláště budovy čp. 27 (hospoda a sál) , zateplení střechy (půdy) sálu a výměna veškerých dřevěných výplní otvorů oken a dveří za nové z plastových profilů

- Celkové náklady ve výši 1 636 969,- Kč

- Podpořeno ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí

Postup:

- 04/2014 - podána žádost o dotaci

- 30.05.2014 akceptace žádosti o podporu ze SFŽP ČR

- 22 07.2014  Registrace akce

- 19.12.2014  vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

- 14.01.2015  podepsána smlouva o dílo s výhercem VŘ - Stavby a rekonstrukce K.N.Š., spol. s r.o., Lázeňská 304, 274 01 Slaný

- 16.03.2015  vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace

- 26.03.2015  podepsána smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OPŽP

- 26.03.2015 začátek stavebních prací, předání staveniště

- 25.05.2015 ukončení realizace zakázky, předání stavby

Info na: www.obeckralovice.cz