Králíky

Přidat údaj - nahlásit změnu
Králíky


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Králíky 29, 504 01 Nový Bydžov
Primátor/Starosta: Tomáš Pohl
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Martin Kmínek
Tel.: +420 495 493 830
Mobil: +420 602 458 911, 724 132 507
Fax: +420 495 493 830
E-mail:
Web: www.kraliky.info

Obecné informace

Počet obyvatel: 395

Rozloha obce/města v ha: 968

První písemná zmínka: 1635

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:30 - 14:30
Úterý: 7:30 - 14:30
Středa: 7:30 - 17:00
Čtvrtek: 7:30 - 14:30
Pátek: 7:30 - 12:30Prezentace:

Severní oblast patřící k ZD Králíky je historicky spjata s panstvími Smidary, Skřivany, Hořice a Nechanice, jižní část s panstvím ve Sloupně a městem Nový Bydžov. První známá zmínka o vsi Králíky je v Zemských deskách z roku 1635. Podle tohoto záznamu patřily Králíky k „Rittersitz zu Smidar und Skrivan“. Berní rula z roku 1651 uvádí Králíky jako „Kralice, soudní okres Nový Bydžov, panství Smidary“, ves pustá, stavení rozbořený a pustý, kde přebývalo 12 chalupníků, kteří obdělávali 3 kopy a 15 zákonů (195 záhonů) polí a luk. Samotné Králíky a nejbližší okolí náleželo po třicetileté válce do správy benediktýnů v Broumově. Opat kláštera Tomáš Sartorius koupil v roce 1672 od Adolfa Viléma Haranta z Polžic statek Sloupno za 24 000 zlatých a v roce 1686 přikoupil ještě od velkostatku Smidary dvůr Podoliby a něco lesů u Králík a Kobylic za 32 000 zlatých rýnských.

Velkostatek Sloupno měl potom výměru 1206 ha, z toho 429 ha lesů. V kupní smlouvě čteme, že benediktýni koupili: a) pustou ves Králíky s 1 lánem polí a pustým mlýnem, b) dvůr Podoliby s nově vystavěným ovčínem, polemi a lukami o 13 lánech, c) les Svidník mající 13 lánů, d) ves Kobylici se 6 pustými selskými a domkářskými grunty o 19 lánech a lesem Řasovem o 10 lánech, e) 5 rybníků zvaných: Řehotský, Netřeba, Štěpánský, Nový v Kobylici a Králíček. Když benediktýni koupili v roce 1672 statek Sloupno a pak přilehlé obce, byly Králíky a Kobylice vsi pusté.

Podle záznamu v archivu na zámku ve Sloupně, pořízených za první republiky, poslali benediktýni ze svých panství na Broumovsku do Králík 5 německých rodin jmény: Langer, Grossmann, Knuttl, Steyr a Wittwer. Členové těchto rodin měli za povinnost hlídat stáda převážně ovcí u dvorů Sloupno, Podoliby (pod kopcem Hůrka) a Nového dvoru u Kobylic. Tereziánský katastr z roku 1713 ukazuje, že benediktýni obsadili Králíky a Kobylice německými osadníky. Ale již v roce 1833 žilo na velkostatku Sloupno 1189 poddaných jen české národnosti. Děti z Králík chodily do školy ve Sloupně, která byla založena již v roce 1700 s vyučovacím jazykem německým. Česká škola byla zřízena v Králíkách v roce 1865.Oznam města/obce:

Spolky a sdružení
hasici.kraliky.info/

Služby:

autobus kanalizace knihovna požární zbrojnice sportoviště

Fotogalerie

Králíky 1 Králíky 2 Králíky 3 Králíky 4 Králíky 5 Králíky 6 Králíky 7 Králíky 8 Králíky 9 Králíky 10 Králíky 11 Králíky 12

Odkazy/linky

Obecní knihovna Králiky
ou.kraliky.info/view.php?cisloclanku=2008050001


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí