Zámek Kostelec nad Černými lesy

Kostelec nad Černými lesy

Ačkoliv bylo okolí dnešního města kolonizováno již v 1. pol. 13. století, první písemná zpráva o obci, hradu a panství Kostelec je v listině z roku 1344, ve které stvrzuje Jan Jindřich smlouvu uzavřenou v roce 1325 o výměně kosteleckého hradu za Náchod. Podle tradice však stál v areálu dnešního zámku již předrománský opevněný kostelík, založený sv. Vojtěchem.

Historie:

Gotický hrad stával ve 14. století na místě zámku a dochovalo se z něho sklepení pod severozápadním zámeckým křídlem, zdivo barbakánu a portál zazděný v jedné budově předzámčí. Do roku 1325 není žádná povědomost o existenci hradu, pravděpodobně královského, neboť v roce 1325 ho král Jan Lucemburský vyměnil za Náchod s Ješkem z Náchoda (tato směna potvrzena výše zmíněnou listinou z roku 1344).

Po Ješkově smrti v roce 1359 zdědili panství jeho synové a pod vedením nejstaršího Hrona ho i společně spravovali. V roce 1415 od pánů z Kostelce a Náchoda a spolumajitele Jana z Klučova koupil Kostelec králův milec Jan ze Smržova, řečený Sekretář, nejvyšší královský lovčí a purkrabí.

Jan Sekretář padl v bitvě pod Vyšehradem v roce 1420 a rodinný majetek zdědil jeho syn, Jan Sekretář ze Smržova a Kostelce. Ten v roce 1459 předal panství synovi Jindřichovi ze Smržova, který v roce 1489 dosáhl u krále Vladislava Jagelonského povýšení Kostelce na město. Jelikož se však Jindřich dostal do tíživé ekonomické situace, byl nucen prodat v roce 1492 Kostelec Slavatovi z Chlumu a Košumberka.

Slavata zřejmě přistoupil k blíže neurčeným úpravám hradu, neboť se o něm nadále hovoří jako o „zámku“. Jeho syn Michal Slavata během svého života významně rozšířil panství, které vzkvétalo i v dalších letech. V roce 1547 byl Kostelec pánům z Košumberka zkonfiskován za účast na protihabsburském povstání a majitelem hradu se stal arcivévoda Ferdinand Habsburský, který ho užíval jako oblíbeného loveckého sídla.

Za třicetileté války trpěl kostelecký zámek i celé panství častými průchody, taženími i dlouhodobým ubytováním císařských, saských i švédských vojsk, spojenými s drancováním, pustošením a násilnostmi. Po skončení války bylo panství zcela nebo větším dílem zpustošené a dvě třetiny polí neobdělávané.

Současnost:

Zámek je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 26031/2–802.
Zámek dnes slouží jako Školní lesní podnik České zemědělské univerzity v Praze a je veřejnosti nepřístupný.

Kontakt:

E-mail: radost.skoly@volny.cz
Tel.: 737279956

Kostelec nad Černými lesy 1 Kostelec nad Černými lesy 2 Kostelec nad Černými lesy 3