KOSOŘ - Projekt Revitalizace centra obce Kosoř

KOSOŘ - Projekt Revitalizace centra obce Kosoř

Projekt vyřešil komplexní revitalizaci části historického centra obce Kosoř. Revitalizovaná oblast se nachází na trojúhelníkovitém pozemku mezi ulicemi Školská, Průběžná a před budovami kosořského dvora a kaple sv. Anny. Revitalizace zahrnovala kompletní úpravu: dobudování dešťové kanalizace v ulici Školská, nové povrchy ulic i chodníků včetně vytvoření zpevněné plochy před kaplí sv. Anny, instalaci veřejného osvětlení celého prostoru, sadové a zahradní úpravy včetně vysázení nových stromů a keřů a instalaci mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojan na kola apod.).

Více na: www.kosor.cz