Kosoř

Přidat údaj - nahlásit změnu
Kosoř


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Průběžná 260, 252 26 Třebotov
Primátor/Starosta: Karel Kindl
Náměstek primátora/Místostarosta: - / MUDr. Dana Čechová, Ing. František Pulkrábek
Tel.: +420 257 810 710
Mobil: +420 724 180 401
Fax: +420 257 810 712
E-mail:
Web: www.kosor.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 899

Rozloha obce/města v ha: 388

První písemná zmínka: 1310

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00



Prezentace:

Obec Kosoř se nachází na jihozápadním okraji hlavního města Prahy, se kterým přímo sousedí. Je součástí chráněné krajinné oblasti Český kras, která je velmi cenným územím s výskytem vzácných druhů rostlin, živočichů a významných geologických útvarů a také turisticky vděčným cílem jednodenních výletů. Přímo v okolí obce se nachází národní přírodní památka Černá rokle, která má mimořádný význam pro paleontologii a geologii období starších prvohor. V období třetihor protékala územím Kosoře mohutná řeka, která zanechala v Českém krasu písčité a štěrkovité náplavy. V tomto území bylo také nalezeno mnoho druhů zkamenělin, např. trilobitů. Dnes se nachází již jen ojediněle. Dále se v okolí obce nachází přírodní rezervace Klapice, kde je zachovalý porost šípákové doubravy s přirozeným bylinným patrem. Dále je zde přírodní reservace Radotínské údolí, kde je cenný vegetační kryt lesní společenstvo doubravových hájů, suťových lesů a šípákových doubrav.Malé enklávy skalních stepí, kde žije význačná entomofauna a několik drobných krasových útvarů. Dále je v blízském okolí přírodní reservace Staňkovka, kde je přirozená doubrava s bohatým bylinným patrem.

První zmínka o obci je z roku 1310, a dle některých pramenů se před tímto rokem obec jmenovala Kosova Hora . V roce 1310 se objevuje jméno rytíře Valtra řečeného z Kosoře, který je pánem na místní tvrzi. Dále pak 1434 Jan Kosoř z Malovic, 1550 vladyka Jakub,, 1615 je pánem vsi Jan Zeman ze Statenic. V roce 1310 patří část vsi Kapitule Vyšehradské a část vsi kolem roku 1349 Klášteru Zbraslavskému. Roku 1620 koupil Matyáš z Kosoře, též zvaný Matěj Zeman z Kosoře, od povstalých českých stavů majetek zabavený pražským kostelům a klášterům. Po bitvě na Bílé Hoře vrátil statek s pozemky a usedlostmi v obci Kosoř bez náhrady zpět Vyšehradské kapitule. Roku 1840 měla Kosoř dva dvory, pivovar, židovnu a tři mlýny. Kaple Svaté Anny v Kosoři, která je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek byla přistavena roku 1722 k zmodernizovanému zámečku děkanem J. V. Ditrichem z Lilienthálu. Do roku 1785 povinnost funduční vykonával Zbraslavský klášter od roku 1786 třebotovská fara.

V malé věžičce kaple Svaté Anny byly umístěny dva zvony, jeden větší a jeden menší z let 1723. V roce 1848 měla obec 47 stavení a 402 obyvatel. V roce 1890 měla 57 stavení a 534 obyvatel. V roce 2004 má obec 260 č.p. a 712 trvale hlášených obyvatel V Kosoři byly nalezeny dva opisy berní rule, což je vlastně první česká kniha pozemková a také dvoje katastry Marie Terezie. Obyvatelé této doby náležejí do svrchovannosti dvou majitelů. Část do svrchovannosti Vyšehradského děkanství a část do správy Visingerovské. Katastr Josefinský z roku 1787 udává, že obec měla 31 č.p.. Velký rozvoj výstavby nastal po roce 1948, jako významnou událost můžeme považovat v roce 1881 rozhodnutí ministerstva vnitra povolit odškolnění obce Kosořské od obce Třebotovské a dalo povolení ke stavbě školy. Škola byla dokončena 1. října roku 1882. V obci byl založen sbor hasičů roku 1889. V říjnu 1895 byla postavena v obci socha Svatého Jana Nepomuckého, která je evidována jako kulturní národní památka.



Oznam města/obce:

Aktuality
www.kosor.cz/

Zprávy pro občany
www.kosor.cz/uredni-deska/2/p1=1015

Služby:

autobus kanalizace knihovna požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště

Fotogalerie

Kosoř 1 Kosoř 2 Kosoř 3 Kosoř 4 Kosoř 5 Kosoř 6 Kosoř 7 Kosoř 8 Kosoř 9 Kosoř 10 Kosoř 11 Kosoř 12

Odkazy/linky

Mikroregión Český kras - Pláně
- www.ceskykrasplane.cz/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí