Konojedy

Přidat údaj - nahlásit změnu
Konojedy


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Konojedy 7, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Primátor/Starosta: Ing. Jitka Neužilová
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Michaela Růžičková
Tel.: +420 321 697 801
Mobil: +420 774 763 227, 774 761 227
Fax: +420 321 697 801
E-mail:
Web: www.konojedy.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 240

Rozloha obce/města v ha: 513

První písemná zmínka: 1352

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 13:00
Středa: 8:00 - 11:30   13:00 - 18:00

Po domluvě se vám rádi budeme věnovat i mimo úřední hodiny. Prezentace:

Obec Konojedy se nachází 5 km jihovýchodně od Kostelce nad Černými lesy. Je rozložena podél silnice vedoucí do Stříbrné Skalice, na svahu obráceném k jihu. Od západu je obec chráněna rozsáhlými smíšenými lesy, jež plynule přecházejí do chráněné krajinné oblasti Voděradské bučiny. Na jih od obce se pak rozkládají lesy Stříbrnoskalické a Sázavské a pod obcí začíná svoji pouť konojedský potok, jenž pokračuje po hranici katastru údolím zvaném "Losi" až do Jevanského potoka. Celková výměra katastru obce Konojedy je 513 ha. Po kritických devadesátých letech minulého století má obec 240 stálých obyvatel.

Historie

První historicky doložená zmínka o obci pochází (dle Ottova slovníku naučného) z roku 1352, kdy zde stával dřevěný kostel zasvěcený sv. Václavu s farou a farní školou. Dle dochovaných písemných záznamů zde stál v té době i zbytek čtyřboké věže zaniklého hradu. V roce 1416 byly Konojedy pouhým statkem s tvrzí. Pánem zdejší tvrze byl jistý Kuneš z Konojed, který vlastnil také hrad Zlenice nad Sázavou. Od roku 1420 převzal tvrz jeho syn panoš Jan z Kozojed, sezením na Zlenici. Zemřel však bez potomků, a tak veškerý majetek přešel do držení Janovi sestry Běty z Konojed, která byla provdána za Ctibora z Ploskova.

V roce 1444 prodala paní Běta hrad Zlenice panu Zdenkovi z Postupic za 1400 kop grošů. Roku 1459 nocoval v konojedské krčmě (nynější č.p. 28) král Jiří z Poděbrad při tažení z Prahy na Moravu proti Matyáši Korvínovi. S noclehem byl král natolik spokojen, že nadal krčmu zvláštním právem královským na věčné časy, o čemž existuje zmínka o výsadních právech v královských registrech a v registru panství Černokosteleckého z roku 1526. V roce 1560 zde tedy podle zápisů v královských registrech byla jedna výsadní krčma a 19 gruntovníků.

Více historie www.konojedy.cz/historie-obceOznam města/obce:

Novinky z obce a okolí
www.konojedy.cz

Služby:

autobus kanalizace knihovna restaurace sportoviště

Fotogalerie

Konojedy 1 Konojedy 2 Konojedy 3 Konojedy 4 Konojedy 5 Konojedy 6 Konojedy 7 Konojedy 8 Konojedy 9 Konojedy  10 Konojedy 11 Konojedy 12

Odkazy/linky

Kulturní kalendář
www.konojedy.cz/kulturni-kalendar


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí