Komňa

Přidat údaj - nahlásit změnu
Komňa


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: 687 71 Komňa 42, Bojkovice
Primátor/Starosta: Ing. Jana Křižková
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Ing. Ladislav Krpálek
Tel.: +420 572 641 140
Mobil: -
Fax: +420 572 641 597
E-mail:
Web: www.komna.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 562

Rozloha obce/města v ha: 1635

První písemná zmínka: 1261

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 16:00
Úterý: 8:00 - 16:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 16:00
Pátek: 8:00 - 15:00Prezentace:

Obec v okrese Uherské Hradiště na Moravě, leží 6 km od města Bojkovic na silniční spojce Brno – hranice Slovenské republiky. Okolní reliéf je vrchovitý, 400-800 m nad mořem. Zeměpisně patří obec Komňa svým přirozeným zázemím do střední části Bílých Karpat. Geologická zajímavost je kamenolom Bučník, kde se vyskytují ojediněle i vzácné minerály. Jinak se zde těží andezit jako stavební kámen. Z původních i vyšlechtěných porostů mají největší význam lesy.

Rokem 1261 je datována první písemná zmínka o existenci Komně. S jejím vznikem po polovině 13.století lze oprávněně počítat a to ve vztahu k opevněnému sídlu v poloze Hrádek v nadm.výšce 521 m. Lokalita, označována tímto pomístným názvem je vzdálena od středu obce necelý kilometr vzdušnou čarou západním směrem. Svou polohou představoval Hrádek výhodný strategický bod, dokonale ovládající celé komenské údolí s vyústěním na Bojkovice a eventuelně s napojením cesty na starohrozenský průsmyk. Komňa byla od 16. století důležitou obcí na panství zámku Světlova v Bojkovicích. Měla tu výsadní postavení, zejména, když v 16. století úřad místního fojta zastával Jan Segeš, děd Jana Amose Komenského.

V nové správní organizaci od roku 1850 byla obec Komňa začleněna do okresu Uherský Brod. Správou obecních záležitostí, hospodařením s obecním majetkem, výkonem policejní činnosti a dalšími úkoly byl na základě obecního zákona z roku 1849 pověřen obecní výbor. Její správní samostatnost trvala do roku 1980, kdy se stala na 10 let městskou částí Bojkovic. Od roku 1989 usilovala o administrativní osamostatnění, což se uskutečnilo 1. ledna 1991. V současné době žije v obci 560 obyvatel. Vesnice poskytuje mnoho důležitých poznatků o životě svých obyvatel v dřívějších dobách. Zejména v období od konce 16. do počátku 17. století, kdy vešla do hlubšího povědomí našeho národa prostřednictvím Jana Amose Komenského, jehož příjmení je trvale spojeno s Komňou. Dominantou obce je kostel sv. Jakuba z roku 1846. Zachovaly se i stavby lidové architektury. Z lidových tradic je nejznámější fašanková slavnost a udržují se i jiné zvyky jako např. velikonoční „repání“, „vyklepávání“, „mrskačka“. Další se postupně obnovují.

Okolí vesnice skýtá návštěvníkům příjemné pěší tůry s pohledem na komenské údolí. Romantická lokalita „Modrá voda“ je zajímavým přírodním útvarem s možností táboření. V místě zvaném Hrádek se nachází trosky hradu Zuvačova, které připomenou dávnou minulost. Kamenolom Bučník zaujme hlavně geology a mineralogy. K rekreačnímu koupání je vybudována vodní nádrž v krásné přírodní scenérii na okraji vesnice. V prostoru křižovatky Nový Dvůr – Rasová, směrem na východ je chráněné území opuštěného lomu. Zajímavá je trasa jižně po silnici, kde při stoupání se otevírá pohled po širokém kraji. Nachází se zde nejstarší chatová oblast a kousek dál nová část, rekreační středisko Kopánky. Z Mikulčina vrchu (799m) je krásný pohled na slovenskou stranu. Jeho okolí poskytuje možnost pro lyžařské sporty na sjezdovkách „Lopata“, „Myšačka“ i jinde.

Příjezd do samotné Komně je vlakovým spojem do Bojkovic, dále autobusem s napojením na silniční spoj Uherský Brod – slovenská hranice.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši návštěvu v Komni.

Historie a památky
www.komna.cz/historieOznam města/obce:

Aktuality
www.komna.cz/index.php?nid=5297&lid=cs&oid=2974912

Místní rozhlas
www.komna.cz/hlaseni-mistniho-rozhlasu

 

Služby:

autobus kanalizace knihovna požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště

Fotogalerie

Komňa 1 Komňa 2 Komňa 3 Komňa 4 Komňa 5 Komňa 6 Komňa 7 Komňa 8 Komňa 9 Komňa 10 Komňa 11 Komňa 12

Odkazy/linky

Plán kulturních a společenských akcí
- www.komna.cz/index.php?nid=5297&lid=cs&oid=795639

Spolky a kluby
www.komna.cz/index.php?nid=5297&lid=cs&oid=731566

Místní knihovna
www.komna.cz/index.php?nid=5297&lid=cs&oid=728579

Nabídka propagačního materiálu
www.komna.cz/index.php?nid=5297&lid=cs&oid=3744032

Lidové zvyky
www.komna.cz/index.php?nid=5297&lid=cs&oid=731580

Komňa očima výtvarníků
www.komna.cz/index.php?nid=5297&lid=cs&oid=908090


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí